Novinky

UKRAJINE...

Uchovajme si otvorené srdce tým, ktorí to potrebujú Ani nášmu zariadeniu nie sú ľahostajné osudy...
Celý článok