Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

    Centrum sociálnych služieb Vita vitalis je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. V oblasti hospodárenia je napojené na rozpočet PSK.

    Centrum sociálnych služieb Vita vitalis poskytuje sociálne služby v súlade s platnou legislatívou v domove sociálnych služieb pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku odkázané na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti V. alebo VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou a v špecializovanom zariadení pre osoby so stupňom odkázanosti V. alebo VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie pobytovou formou celoročnou.

Celková kapacita CSS   :    155

z toho:

Domov sociálnych služieb: kapacita 117

   z toho:  deti 18  (12 ambulatná forma + 6 pobytová týždenná)

                dospelí 99 ( 6 ambulantná forma, 6 pobytová týždenná, 87 celoročná pobytová)

Špecializované zariadenie: kapacita 38 – celoročná pobytová forma.

     Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvu aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom  chápaní postupov, prístupov a smerovania.

     Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii a predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S týmito zmenami je potrebné sa oboznámiť a po dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní  sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú predovšetkým  zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Tento proces si taktiež vyžaduje zlepšenie a modernizáciu materiálneho vybavenia, ktoré by zodpovedalo súčasným požiadavkám.

Navštívte nás na Volgogradská 5, Prešov. Viď kontakt

 

 

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (141)
79%

Nie, potrebuje doladiť (37)
21%

Celkový počet hlasov: 178

Novinky

Pozvánka na Veľkonočné trhy

21.03.2019 12:09
Milí priatelia, srdečne Vás pozývame do nášho zariadenia CSS Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov,...

Ponuka na prenájom

24.09.2018 12:38
O.V.S. - Prenájom majetku – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,  Prešov Ponuka...

Ponuka na prenájom

12.04.2018 09:37
O.V.S. - Prenájom majetku – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,  Prešov Ponuka...

Pozvánka na Veľkonočné trhy

21.03.2018 10:00

Ponuka - predaj motorové vozidlo

29.05.2017 09:39
Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov - ako správca, ponúka na...

Pozývame vás na Veľkonočné trhy

24.02.2017 19:35

Pozvánka 45. výročie

12.10.2016 10:07

Pozvánka na Veľkonočné výstavné trhy

17.03.2016 09:30

Napíšte nám

12.03.2015 13:01
Páčilo sa Vám u nás, alebo máte naopak pripomienky k našim službám? Neváhajte a napíšte nám. Vaše...

Vitajte na našom novom webe

12.03.2015 13:00
Spustili sme novú internetovú prezentáciu, na ktorej nájdete okrem obvyklého zoznamu služieb aj...

Počet návštev