Archív článkov

COVID 19 - info

Vážení rodinní príslušníci,známi a priatelia  naších prijímateľov sociálných služieb ! Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že Vaši rodičia, deti, súrodenci a blízki sú v rámci možností v poriadku. Až do odvolania platí u nás  síce platí zákaz návštev, ale v prípade záujmu je možné kontaktovať...
Celý článok

COVID - 19 VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

Centrum sociálných služieb VITA VITALIS, hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní počas epidémie COVID - 19 pomôcť pri starostlivosti o naších prijímateľov sociálných služieb. Napr. doručovanie nákupov na vrátnicu CSS,alebo prechádzky v rámci exterieru  CSS,alebo rôzne formy dobrovoľnej...
Celý článok

VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

- robimDOBRO-DOBROvoľne - S pokorou a  nádejou v srdci  prosíme dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, ktorí budú ochotní pomôcť nášmu zariadeniu v čase tohto krízového stavu,aby sa neváhali zapojiť do pomoci Vítané je skupinové aj individuálne dobrovoľníctvo –...
Celý článok

Oznam MPSVR SR - Infolinka pre verejnosť

Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre...
Celý článok

KONTAKT S PSS

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s korona vírusom - zákaz návštev  a voľného pohybu PSS mimo zariadenia CSS VITA VITALIS  sú na komunikáciu PSS s rodinnými príslušníkmi vyčlenené tieto možnosti : zriadené telefónne číslo :...
Celý článok

OZNÁMENIE- DOČASNÝ ZÁKAZ

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so zvýšeným rizikom akútneho respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19  CSS VITA VITALIS   VYDAVÁ  ZÁKAZ  VOĽNÉHO POHYBU  PRIJIMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY  MIMO AREÁL...
Celý článok

OZNÁMENIE - ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe rozhodnutia Úradu verejného  zdravotníctva SR, Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS,vydáva ZÁKAZ NÁVŠTEV v zariadení CSS VITA VITALIS odo dňa 07.03.2020. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR je vydané Verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení...
Celý článok

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 25.2.2020

Je obdobie fašiangov, karnevalov a zábav. Aj v našom zariadení sa dňa 25.2.2020 sa konal fašiangový  karneval. Akcie sa zúčastnili  prijímatelia sociálnych služieb všetkých vekových  kategórii z rôznych  oddelení CSS .V príjemnej atmosfére tanečnej hudby sa...
Celý článok

NOVÁ KREATÍVNA DIELŇA - MERENDINA

  Naši klienti dostali v roku 2019 krásny Mikulášsky darček. V decembri  2019 sme pre nich otvorili novú kreatívnu dielňu s trocha netradičným názvom „MERENDINA“. Merendina je sladký taliansky koláčik, ktorý  má urobiť ľuďom radosť, potešenie a dobrú náladu. Je to...
Celý článok

Pre zobrazenie fotiek,si prosím vyberte konkrétny rok 

2020

Archiv Fotiek