Archív článkov

Aktuálne info 2020-07-09

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie  COVID-19 a vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese boli aktuálne prijaté sprísnené opatrenia v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom u ošetrujúceho lekára a jeho zdravotnej sestry, ktorí v...
Celý článok

COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558) 2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230) 2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407) Aktualizácia : 2.7.2020 68.pdf (304341) 669.pdf (341104) 671.pdf (286515) 2020-06-16...
Celý článok

Multifunkčná dielňa č.67 - OTVORENÁ

Od 1.7.2020 otvárame Multifunkčnú dielňu pre prijímateľov sociálných služieb, ktorá vznikla v staronových priestoroch bývalej drevodielne v Novej budove na 1.poschodí. č.dverí 67. Prijímatelia sa môžu tešiť na rozmanité činnosti a netradičné aktivity pod vedením zručných inštruktorov sociálnej...
Celý článok

Individuálne aktivity s PSS

Od 9.6.2020 sa v našom zariadení znova poskytuje sociálna starostlivosť v ambulantnej forme.Režim poskytovania je zatiaľ  obmedzený ,ale veríme,že  sa čoskoro bude v pôvodnom rozsahu.Individuálne aktivity  priniesli PSS velkú radosť - rovanko aj  nám
Celý článok

Informácia k návštevám - aktualizácia 12.6.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia. V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu  osôb nakazených  ochorením  COVID-19 a s tým súvisiace postupné uvoľńovanie prijatých  opatrení  aj v oblasti sociálných služieb, sa intenzívne pracuje na...
Celý článok

Informácie pri dočasnom opustení zariadenia VITA VITALIS

  Vážení prijímatelia sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je možné  pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia dočasného opustenia zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia Bližšie info v...
Celý článok

COVID- 19 - Uvoľňovanie opatrení

Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách: ·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej...
Celý článok

Krízový plán CSS VITA VITALIS

Krízový  plán je zverejnený   na našej stránke aj  v sekcii  Interné dokumenty.    emailom  : koordinator@cssvolgpo.sk <li style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: Arial, " arial="" ce",="" helvetica,="" "helvetica="" sans-serif;="" font-size:=""...
Celý článok

Krízový plán info

Zariadnie  CSS VITA VITALIS  má  vypracovaný : KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS PREŠOV.pdf (498336) Príloha č. 01 Terminologia a skratky.pdf (448828) Príloha č. 02 Postup k riešeniu udalosti a výskytu COVID-19.pdf (506887) Príloha č. 03 Kontakty.pdf (287131) Príloha č. 04 Skrining -...
Celý článok