Archív článkov

Individuálne aktivity s PSS

Od 9.6.2020 sa v našom zariadení znova poskytuje sociálna starostlivosť v ambulantnej forme.Režim poskytovania je zatiaľ  obmedzený ,ale veríme,že  sa čoskoro bude v pôvodnom rozsahu.Individuálne aktivity  priniesli PSS velkú radosť - rovanko aj  nám
Celý článok

Informácia k návštevám - aktualizácia 12.6.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia. V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu  osôb nakazených  ochorením  COVID-19 a s tým súvisiace postupné uvoľńovanie prijatých  opatrení  aj v oblasti sociálných služieb, sa intenzívne pracuje na...
Celý článok

Informácie pri dočasnom opustení zariadenia VITA VITALIS

  Vážení prijímatelia sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je možné  pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia dočasného opustenia zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia Bližšie info v...
Celý článok

COVID- 19 - Uvoľňovanie opatrení

Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách: ·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej...
Celý článok

Krízový plán CSS VITA VITALIS

Krízový  plán je zverejnený   na našej stránke aj  v sekcii  Interné dokumenty.    emailom  : koordinator@cssvolgpo.sk <li style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: Arial, " arial="" ce",="" helvetica,="" "helvetica="" sans-serif;="" font-size:=""...
Celý článok

Krízový plán info

Zariadnie  CSS VITA VITALIS  má  vypracovaný : KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS PREŠOV.pdf (498336) Príloha č. 01 Terminologia a skratky.pdf (448828) Príloha č. 02 Postup k riešeniu udalosti a výskytu COVID-19.pdf (506887) Príloha č. 03 Kontakty.pdf (287131) Príloha č. 04 Skrining -...
Celý článok

NAPÍŠTE NÁM - SOCIÁLNE ODDELENIE -nový kontakt

Od dnes sme rozšírili možnosť komunikácie s naším zariadením - aj v oblasti sociálnej nielen pre naších prijímateľov sociálnej služby,ale aj pre ich rodinných príslušníkov a zamestnancov CSS VITA VITALIS  Vaše podnety, námety, informácie či žiadosti  súvisiace so sociálnou prácou , prosím...
Celý článok

VITA VITALIS - SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

Na základe určenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.    o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení...
Celý článok

Dostali sme veľký dar...

Nie je dôležitý kritik ... nie je dôležitý ten, kto poukazuje na to, ako silný muž padá alebo ako by mohol svoje činy vykonať lepšie. Uznanie patrí človeku v aréne, ktorého tvár je zašpinená prachom, potom a krvou, ktorý urputne zápasí… ktorý vie, čo je nadšenie a oddanosť, a ktorého život sa...
Celý článok