Archív článkov

NAPÍŠTE NÁM - SOCIÁLNE ODDELENIE -nový kontakt

Od dnes sme rozšírili možnosť komunikácie s naším zariadením - aj v oblasti sociálnej nielen pre naších prijímateľov sociálnej služby,ale aj pre ich rodinných príslušníkov a zamestnancov CSS VITA VITALIS  Vaše podnety, námety, informácie či žiadosti  súvisiace so sociálnou prácou , prosím...
Celý článok

VITA VITALIS - SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

Na základe určenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.    o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení...
Celý článok

Dostali sme veľký dar...

Nie je dôležitý kritik ... nie je dôležitý ten, kto poukazuje na to, ako silný muž padá alebo ako by mohol svoje činy vykonať lepšie. Uznanie patrí človeku v aréne, ktorého tvár je zašpinená prachom, potom a krvou, ktorý urputne zápasí… ktorý vie, čo je nadšenie a oddanosť, a ktorého život sa...
Celý článok

POĎAKOVANIE - dobrovoľnícky dar Prešovskí seniori

Veľké poďakovanie zasielame Klubu PreSan - Prešovskí seniori, za krásny dar - rúška. Ich členka p. Gabriela Zbiňovská ušila a darovala pre naších prijímateľov sociálných služieb 50ks rúšok. Zo srdca  v mene všetkých ďakujeme. Veríme, že sa čoskoro znova u nás v zariadení stretneme. V mene...
Celý článok

COVID 19 - info

Vážení rodinní príslušníci,známi a priatelia  naších prijímateľov sociálných služieb ! Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že Vaši rodičia, deti, súrodenci a blízki sú v rámci možností v poriadku. Až do odvolania platí u nás  síce platí zákaz návštev, ale v prípade záujmu je možné kontaktovať...
Celý článok

COVID - 19 VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

Centrum sociálných služieb VITA VITALIS, hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní počas epidémie COVID - 19 pomôcť pri starostlivosti o naších prijímateľov sociálných služieb. Napr. doručovanie nákupov na vrátnicu CSS,alebo prechádzky v rámci exterieru  CSS,alebo rôzne formy dobrovoľnej...
Celý článok

KOORDINÁTOR KRÍZOVÝCH AKTIVIT - Hrivniaková Magdaléna

Vzhľadom na pretrvávanie pandémie koronavírusu COVID- 19  je v našom zariadení zriadená aj dalšia možnosť komunikácie a získavania informácii priamo od koordinátorky týchto krízových  aktivít.S dôverou sa prosím na ňu obracajte s Vašími postrehmi ,požiadavkami, upozorneniami, nápadmi,...
Celý článok

VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

- robimDOBRO-DOBROvoľne - S pokorou a  nádejou v srdci  prosíme dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, ktorí budú ochotní pomôcť nášmu zariadeniu v čase tohto krízového stavu,aby sa neváhali zapojiť do pomoci Vítané je skupinové aj individuálne dobrovoľníctvo –...
Celý článok

Oznam MPSVR SR - Infolinka pre verejnosť

Z dôvodu situácie súvisiacej s koronavírusom spúšťa rezort práce novú infolinku pre verejnosť Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilňuje externú komunikáciu s verejnosťou, resp. poradňu pre...
Celý článok

KONTAKT S PSS

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s korona vírusom - zákaz návštev  a voľného pohybu PSS mimo zariadenia CSS VITA VITALIS  sú na komunikáciu PSS s rodinnými príslušníkmi vyčlenené tieto možnosti : zriadené telefónne číslo :...
Celý článok