Archív článkov

OZNÁMENIE - ZÁKAZ NÁVŠTEV

Na základe rozhodnutia Úradu verejného  zdravotníctva SR, Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS,vydáva ZÁKAZ NÁVŠTEV v zariadení CSS VITA VITALIS odo dňa 07.03.2020. Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR je vydané Verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení...
Celý článok

FAŠIANGOVÝ KARNEVAL 25.2.2020

Je obdobie fašiangov, karnevalov a zábav. Aj v našom zariadení sa dňa 25.2.2020 sa konal fašiangový  karneval. Akcie sa zúčastnili  prijímatelia sociálnych služieb všetkých vekových  kategórii z rôznych  oddelení CSS .V príjemnej atmosfére tanečnej hudby sa...
Celý článok

NOVÁ KREATÍVNA DIELŇA - MERENDINA

  Naši klienti dostali v roku 2019 krásny Mikulášsky darček. V decembri  2019 sme pre nich otvorili novú kreatívnu dielňu s trocha netradičným názvom „MERENDINA“. Merendina je sladký taliansky koláčik, ktorý  má urobiť ľuďom radosť, potešenie a dobrú náladu. Je to...
Celý článok

Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa na naších Vianočných trhoch a tým podporili dobrú vec.
Celý článok

Pozvánka na Vianočné trhy

Srdečne Vás pozývame na  Vianočné trhy do nášho zariadenia Css Vita vitalis. Uskutočnia sa v našej kinosále dňa 05.12.2019 od 10.00hod.                                            ...
Celý článok

Poďakovanie

   Dňa 12.11.2019 sa v našom CSS Vita vitalis uskutočnil Deň otvorených dverí, ktoré sa konalo pri príležitosti dňa PSK. Spoločne sme si zaspomínali na rok 1989, mali sme rôzne workshopy, videoprojekcie, fotografie ...Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a podporili nás. Naše...
Celý článok

Pozvánka

    DEŇ  PSK  DŇA 12.11.2019 DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v CSS VITA VITALIS Prešov Volgogradská 5   Program podujatia: 09.00 – 10.00  Prehliadka CSS – študenti SŠ  10.00 – 10.30  Pripomenutie  si 30. výročia Nežnej revolúcie  -...
Celý článok

Vychovávateľka

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 051 70 81 111,  www.vucpo.sk   VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO – INFORMÁCIA     Riaditeľka...
Celý článok

Október -Mesiac úcty k starším

   Dňa 01.10.2019 sme sa spolu s našími seniormi zúčastnili krásneho kultúrneho podujatia v PKO Prešov. Toto kultúrne vystúpenie sa konalo pod záštitou Mestského úradu v Prešove pri príležitosti " Október - Mesiac úcty k starším." V úvode programu nás privítala Mgr.Andrea Turčanová -...
Celý článok