2015

Návšteva Kolomanovej záhradz

Výlet do Levoče

Lúštenie krížoviek

Športové hry

Vianoce