2016

Novinky

COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558) 2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230) 2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407) Aktualizácia : 2.7.2020 68.pdf (304341) 669.pdf (341104) 671.pdf (286515) 2020-06-16...
Celý článok

Multifunkčná dielňa č.67 - OTVORENÁ

Od 1.7.2020 otvárame Multifunkčnú dielňu pre prijímateľov sociálných služieb, ktorá vznikla v staronových priestoroch bývalej drevodielne v Novej budove na 1.poschodí. č.dverí 67. Prijímatelia sa môžu tešiť na rozmanité činnosti a netradičné aktivity pod vedením zručných inštruktorov sociálnej...
Celý článok

Individuálne aktivity s PSS

Od 9.6.2020 sa v našom zariadení znova poskytuje sociálna starostlivosť v ambulantnej forme.Režim poskytovania je zatiaľ  obmedzený ,ale veríme,že  sa čoskoro bude v pôvodnom rozsahu.Individuálne aktivity  priniesli PSS velkú radosť - rovanko aj  nám
Celý článok

Informácia k návštevám - aktualizácia 12.6.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia. V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu  osôb nakazených  ochorením  COVID-19 a s tým súvisiace postupné uvoľńovanie prijatých  opatrení  aj v oblasti sociálných služieb, sa intenzívne pracuje na...
Celý článok

Informácie pri dočasnom opustení zariadenia VITA VITALIS

  Vážení prijímatelia sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je možné  pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia dočasného opustenia zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia Bližšie info v...
Celý článok

COVID- 19 - Uvoľňovanie opatrení

Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách: ·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej...
Celý článok

Krízový plán CSS VITA VITALIS

CSS VITA VITALIS   má na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím pod vedením riaditeľky poverenej vedením  zariadenia. Krízový  plán je zverejnený   na...
Celý článok

NAPÍŠTE NÁM - SOCIÁLNE ODDELENIE -nový kontakt

Od dnes sme rozšírili možnosť komunikácie s naším zariadením - aj v oblasti sociálnej nielen pre naších prijímateľov sociálnej služby,ale aj pre ich rodinných príslušníkov a zamestnancov CSS VITA VITALIS  Vaše podnety, námety, informácie či žiadosti  súvisiace so sociálnou prácou , prosím...
Celý článok

VITA VITALIS - SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

Na základe určenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.    o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení...
Celý článok