2018

Veľkonočné výstavné trhy 2018

Karneval v CSS

Zábavné dopoludnie

Športové hry

Bábikoterapia v CSS

Súťaž vo varení guľaša Demjata 29.07.2018

Ekopark - Margaréta fest Jún 2018

Dni mesta Prešov 9.6.2018

Kino Scala tanečné predstavenie 9.6.2018

Kultúrno -športové podujatie 27.06.2018

Odpust sv. Kamila 13.07.2018

Opekanie v záhrade nášho zariadenia 07.08.2018

Športovo-zábavné popoludnie za účasti koordinátorov projektu P18 27.07.2018

Púť Levoča 14.09.2018

Krídla túžby v DJZ - 02.10.2018

Práca inštruktorov soc. rehabilitácie s PSS

Červený Kláštor - Duchovné stretnutie spojené s pomazaním chorých 17.10.2018

Deň otvorených dverí PSK v našom zariadení 23.10.2018

Grilovačka v našom zariadení 07.06.2018

Vianočná besiedka - vystúpenie SZŠ 12.12.2018

Vianočné trhy v Prešove 08.12.2018

vianočné vystúpenie pre našich PSS 18.12.2018

Skupinka seniorov s bábikami december 2018

Štedrá večera 24.12.2018

vianoce v našej kaplnke