Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov

     Centrum sociálnych služieb Vita vitalis je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja s právnou subjektivitou. V oblasti hospodárenia je napojené na rozpočet PSK.

     Už skoro 50 rokov poskytujeme sociálne služby v súlade s platnou legislatívou. V domove sociálnych služieb poskytujeme sociálne služby pre osoby od troch rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku so stupňom odkázanosti V. a VI. formou ambulantnou a pobytovou týždennou a celoročnou. V špecializovanom zariadení poskytujeme sociálne služby pobytovou formou celoročnou pre osoby so stupňom odkázanosti V. a VI. so zdravotným postihnutím, ktorým je Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba a demencia rôzneho typu etiológie.

Celková kapacita CSS:             155 PSS, z toho:

Domov sociálnych služieb:     117 PSS, z toho  18 PSS(12 ambulantná forma+6 pobytová týždenná)

                                                               dospelí 99 PSS (6 ambulantná forma+93 pobytová týždenná a celoročná)

Špecializované zariadenie:       38 PSS (pobytová forma celoročná)

     Centrum sociálnych služieb Vita vitalis sa nachádza v obytnej zóne sídliska III. Prešov. Centrum mesta, divadlá, kiná, nákupné centrá, športové haly, ihriská, úrady a pod. sú dostupné mestskou hromadnou dopravou s nízkopodlažnými autobusmi a trolejbusmi, ktorej zastávka sa nachádza cca 30 m od CSS. Areál tvoria dve navzájom prepojené budovy obklopené záhradou s ihriskom, altánkom a oddychovou zónou. Bližšie viď v sekcii Virtuálna prehliadka.

     Vo svojej histórii prešlo toto zariadenie rôznymi zmenami, reformami, zmenami názvov aj zriaďovateľov. Každá zmena znamenala krok vpred v ponímaní vtedajšej legislatívy, vo vtedajšom chápaní postupov, prístupov  a smerovania.

     Proces súčasnej reformy sociálnych služieb prináša mnohé zmeny v organizácii, ale predovšetkým v chápaní kvality poskytovania sociálnych služieb. S tými to zmenami je potrebné sa oboznámiť a dôkladnej analýze súčasného stavu v poskytovaní sociálnych služieb nastúpiť cestu zmien, ktorých cieľom je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, rozvoj služieb, ktoré umožnia občanovi žiť v prirodzenom prostredí, rozvoj služieb, ktoré sú odozvou na potreby občanov, rozvoj služieb, ktoré posilnia samostatnosť a nezávislosť občanov odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby. Zmeny v kvalite poskytovania sociálnych služieb predpokladajú aj zmeny v postojoch a zmýšľaní zamestnancov, ktorí zabezpečujú poskytovanie sociálnych služieb v zariadení. Preto s cieľom naplnenia štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb dôraz kladieme na erudovanosť personálu, účasť zamestnancov na odborných seminároch, konferenciách a ich zapojenie do kontinuálneho vzdelávania zameraného na odbornosť a osobnostný rozvoj.

Anketa

Páči sa Vám náš nový web?

Áno, je pekný (185)
46%

Nie, potrebuje doladiť (214)
54%

Celkový počet hlasov: 399

Novinky

Krídla túžby

05.09.2019 13:50
Dňa 04.09.2019 sme sa zúčastnili už 9. ročníka podujatia "Krídla túžby", ktoré tento rok...

Výlet Sigord

26.07.2019 09:16
   Dňa 25.07.2019 sme sa zúčastnili s našimi PSS celodenného výletu na Sigorde, kde si...

Odpustová slávnosť sv. Kamila

15.07.2019 09:53
Dňa 14.07.2019 o 10.00 hod.sa v našej kaplnke sv.Kamila konala odpustová slávnosť za účasti otca...

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

10.07.2019 17:42
  Dňa 14.07.2019 sa uskutoční v našej kaplnke sv. Kamila odpustová slávnosť o 10.00hod. Všetci...

Schôdza obyvateľov CSS

10.07.2019 17:34
    Dňa 08.07.2019 sa v kinosále nášho zariadenia konala schôdza obyvateľov. Na tejto...

Športový deň zamestnancov CSS

10.07.2019 17:06
     Dňa 04.07.2019 sa konal  športový deň zamestnancov CSS. Tejto peknej akcie...

Súťaž vo varení guľaša

01.07.2019 12:03
Dňa 28.06.2019 sme sa zúčastnili súťaže vo varení guľáša - Majstrovstvá Šarišskej župy "Guľáš...

Festival komunitnej hudby, komunitne leto, Prešov 2019

13.06.2019 14:44
Dňa 13.06.2019 sme sa spolu s našimi PSS zúčastnili Festivalu komunitnaj hudby, ktorí sa konal v...

Pozvánka na Veľkonočné trhy

21.03.2019 12:09
Milí priatelia, srdečne Vás pozývame do nášho zariadenia CSS Vita vitalis, Volgogradská 5, Prešov,...

Ponuka na prenájom

24.09.2018 12:38
O.V.S. - Prenájom majetku – Centrum sociálnych služieb Vita vitalis,  Prešov Ponuka...
<< 1 | 2 | 3 >>

Počet návštev