Interné dokumenty

Krízový plán CSS VITA VITALIS

KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS Prešov

Dňa 17.7.2020 bol evalvovaný Krízový plán zariadenia CSS VITA VITALIS.  Originál Krízovho plánu  je uložený u štatutára zariadenia. 2020-17-17 Krízový plán CSS VITA VITALIS -aktualizácia.pdf (8511872)Príloha č. 05 Zaznam operatívných a preventívnych opatrení KŠ.pdf (164274)   Príloha...
Celý článok