Interné dokumenty

Krízový plán CSS VITA VITALIS

KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS PrEŠOV Aktualizácia 2020-09-30

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie v súvislosti s epidémiou  COVID-19 Dňa 30.9.2020 bol...
Celý článok