Kontakt

Centrum sociálnych služieb VITA VITALIS

Volgogradská 5, 080 01 Prešov

Tel.:    +421 51 7713 261, +421 51 7710 145

E-mail: riaditel@cssvolgpo.sk

riaditel@cssvolgpo.sk

faktury@cssvolgpo.sk

info@cssvolgpo.sk (len informácie podľa  zákona 211/2000)

isr@cssvolgpo.sk (inštruktor sociálnej rehabilitácie)

podatelna@cssvolgpo.sk

milla@cssvolgpo.sk (vedúca sociálneho oddelenia)

webmaster@cssvolgpo.sk (správa webu)

IČO:  00691950

DIČ : 2021303031