Aktuálne info -COVID-19 - SHM

Na základe rozhodnutia Vlády SR ,  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , nariadení zriaďovateľa PSK  a výrazne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie  na Slovensku,   bolo naše zariadenie dňom  22.10.2020  vyhlásené za SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE.

Zároveň bol vyhlásený  Zákaz vychádzania osôb pre celú SR od soboty 24.10.2020 do nedele 1.11.2020 / okrem štátom dovolených  výnimiek /

Z týchto skutočností vyplývajú –do odvolania  doleuvedené dočasné obmedzenia:

  • ·         Zákaz  vychádzok 
  • ·         Zákaz návštev 
  • ·         Zákaz donášky akýchkoľvek vecí do zariadenia 
  • ·         Dočasné pozastavenie nákupov

Nevyhnutná lekárska starostlivosť  bude zabezpečená.

Prosíme všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby o dodržiavanie všetkých aktuálne platných  hygienicko - epidemilogických nariadení Úradu verejného zdravotníctva a Hlavného hygieniky , najmä  :

  • ·         Noste správne rúško (zakrytý nos aj ústa).
  • ·         Dodržiavajte odstup
  • ·         Umývajte a  dezinfikujte si často a dôkladne ruky
  •  

 

·         Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijíma v boji proti COVID-19 množstvo opatrení, ktorými nás všetkých  chce chrániť , preto je nevyhnutné ich dodržiavať a tak prispieť k zvládnutiu celej situácie. Chráňme sa navzájom

 Mgr Sisáková Terézia -poverená vedením CSS VITA VITALIS