Aktuálne info z CSS

V zariadení CSS VITA VITALIS je v súčasnej situácii poskytovaná sociálna služba 112-tim prijímateľom sociálnej služby, v zariadení je spolu s nimi v dočasnej karanténe aj 63 zamestnancov.

Nálada zamestnancov aj prijímateľov sociálnej služby a atmosféra v zariadení nie je jednoduchá, ale je primeraná situácii , v ktorej sme sa všetci nedobrovoľne ocitli.

Na uvoľnení napätia, stresu a k celkovému zvládnutiu situácie sa snažia podieľať zamestnanci aj samotní prijímatelia sociálnej služby. Povzbudzujú a tolerujú sa navzájom a spoločnými silami sa iste podarí prekonať aj toto ťažké obdobie.

V interiéri a exteriéri zariadenia boli vytvorené aj relaxačné zóny a tzv. tiché miesta, kde sa môže každý kto potrebuje uchýliť a zrelaxovať osamote mimo bežných priestorov.

Rozšírila sa aj ponuka sociálnej rehabilitácie a aktivít na odbúranie stresu a napätia. V pripade potreby zariadenie zabezpečuje aj komunikáciu s rodinnými príslušníkmi aj formou videohovoru /v rámci svojich technických možnosti/.

O prijímateľov aj zamestnancov je v zariadení v rámci karanténou obmedzených možnosti dobre postarané.

Foto z aktivít je uverejnené v našej fotogalérii.

Riaditeľka povedená vedením CSS VITA VITALIS