Celookresné letné športové hry zdravotne postihnutých

   Dňa 28.09.2019 sa naši PSS zúčastnili celookresných letných športových hier telesne postihnutých, ktoré organizovalo  Okresné centrum SZTP , Slovenský paraolympijský výbor Bratislava a TJ ELÁN. Podujatie sa konalo v našom zariadení, kde sa súťažilo v streľbe zo vzduchovky, slalome na elektrických aj mechanických vozíkoch, v hode kriketkou na 5 a10m, v hode šípkami na terč, a ruských kolkách. Nechýbali ani krásne vecné ceny, ako aj pohostenie po podaných športových výkonoch.