COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558)

2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230)
2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407)

Aktualizácia : 2.7.2020

68.pdf (304341)
669.pdf (341104)
671.pdf (286515)
2020-06-16 Zabezpecenie_ochrany_klientov_zss_a_personalu_zss_po_i_vlne_pandemie_16-06-2020.pdf (148655)
2020-06-22 Usmernenie Ambulantne-zss_22-6.pdf (600690)
2020-06-22 Navrat_presun-do-zss-22-6.pdf (609445)
2020-06-22 navstevy-zss_oss-22-6.pdf (588104)
2020-06-22 vychadzky-zo-zss-3.pdf (500197)
plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf (369567)
Zabezpecenie_ochrany_klientov_ZSS_a_personalu_ZSS_po_I_vlne_pandemie_16062020.pdf (148655)
Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách:

·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/i

·         RÚVZ SR – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.ruvzpo.sk

·         MZ SR  - Ministerstvo zdravotníctva   Slovenskej republiky      https://www.health.gov.sk/

Archív:

2020-05-19 _final_opatrenia_ruska.pdf (113421)
2020-05-19 _navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf (169945)
 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDETE TU:

https://www.korona.gov.sk/
   

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 

HRANICE:

- Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.
- Bez obmedzení je možné pricestovať zo zdravotne bezpečných krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Pri príchode z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname:
- musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96 hodín príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (v prípade Ukrajiny predložia príslušníkovi polície)
- tieto osoby zostávajú v domácej izolácii spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti
- najskôr na piaty deň po príchode absolvujú test na COVID-19, ak bude test negatívny, domáca izolácia sa skončí

Občania štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra. Sú povinní prejsť bez zastavenia do 8 hodín od vstupu, vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.

Opatrenie ÚVZ SR:
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020.pdf


RÚŠKA:

- rúška sú ďalej povinné na verejnosti v interiéroch budov a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy
- v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb je nosenie rúška len  odporúčanie, nie je to povinnosť
- na pracovisku je nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba. 
- rúška nemusia mať ani žiaci a študenti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri skúškach

bližšie informácie k rúškam - opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly.pdf


OBCHODY a PREVÁDZKY

- môžu byť otvorené všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách
- nedeľný predaj je povolený

opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP.pdf

Hygienické opatrenia v obchodoch:

- vstup len s prekrytým nosom a ústami (toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov)
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odporúčané odstupy medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch


KONIEC NÚDZOVÉHO STAVU:

 

- O polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14. júna sa na Slovensku skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s novým koronavírusom.
- Mimoriadna situácia trvá aj naďalej.

Novinky

Aktuálne info -COVID-19 - SHM

Na základe rozhodnutia Vlády SR ,  Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR , nariadení zriaďovateľa PSK  a výrazne zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie  na Slovensku,   bolo naše zariadenie dňom  22.10.2020  vyhlásené za SUBJEKT...
Celý článok

COVID - 19 aktualizácia 2020-10-12

Vzhľadom na výrazne zhoršujúcu sa situáciu COVID -19  boli v našom zariadení prijaté tieto opatrenia : Od 12.10.2020 sa dočasne zakazujú vychádzky PSS Naďalej  pretrváva zákaz  návštev V CSS je NOSENIE RÚŠOK POVINNE  a NEVYHNUTNÉ – u zamestnancov...
Celý článok

Krízový plán- evalvácia k 2020-09-30

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie. Krízový plán je k dispozícii v tlačenej forme v zariadení...
Celý článok

Info k návštevám - aktualizácia 17.9.2020

V súvislosti s aktuálnou  epidemiologickou situáciou na Slovensku a na základe odporúčani  ÚVZ SR ,boli v našom zariadení od 16.9.2020 do odvolania , prijaté tieto opatrenia:  zakáz  návštev v zariadení  obmedzené vychádzky prijímateľov sociálnych...
Celý článok

Informácia k návštevám -aktualizácia 8.9.2020

  Vzhľadom na zvýšené epidemiologické riziko COVID-19 a v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ a usmernení MPSVaR  sú v našom zariadení  od 9.9.2020  do 16.9.2020: dočasne zakázané  návštevy obmedzené vychádzky prijímateľov sociálnych...
Celý článok

Informácia k návštevám -aktualizácia 14.8.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia.  Na základe aktuálne platných opatrení ÚVZ SR a usmernení MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a s prihliadnutím na najzraniteľnejšiu skupinu seniorov v našom Špecializovanom zariadení, sa upravujú ...
Celý článok

Info k aktuálnej situácii COVID-19

Vzhľadom na zvýšené epidemiologické riziko COVID-19 a v zmysle aktuálne platných opatrení ÚVZ a usmernení MPSVaR  sú v našom zariadení  : od 4.8.2020 dočasne zakázané  návštevy a vychádzky prijímateľov sociálnych služieb .O uvoľnení zákazu Vás...
Celý článok

Info k návštevám - aktualizácia 23.7.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia.  Na základe aktuálne platných opatrení ÚVZ SR a usmernení MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a s prihliadnutím na najzraniteľnejšiu skupinu seniorov v našom Špecializovanom zariadení, sa upravujú ...
Celý článok