COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558)

2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230)
2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407)

Aktualizácia : 2.7.2020

68.pdf (304341)
669.pdf (341104)
671.pdf (286515)
2020-06-16 Zabezpecenie_ochrany_klientov_zss_a_personalu_zss_po_i_vlne_pandemie_16-06-2020.pdf (148655)
2020-06-22 Usmernenie Ambulantne-zss_22-6.pdf (600690)
2020-06-22 Navrat_presun-do-zss-22-6.pdf (609445)
2020-06-22 navstevy-zss_oss-22-6.pdf (588104)
2020-06-22 vychadzky-zo-zss-3.pdf (500197)
plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf (369567)
Zabezpecenie_ochrany_klientov_ZSS_a_personalu_ZSS_po_I_vlne_pandemie_16062020.pdf (148655)
Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách:

·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/i

·         RÚVZ SR – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.ruvzpo.sk

·         MZ SR  - Ministerstvo zdravotníctva   Slovenskej republiky      https://www.health.gov.sk/

Archív:

2020-05-19 _final_opatrenia_ruska.pdf (113421)
2020-05-19 _navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf (169945)
 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDETE TU:

https://www.korona.gov.sk/
   

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 

HRANICE:

- Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.
- Bez obmedzení je možné pricestovať zo zdravotne bezpečných krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Pri príchode z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname:
- musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96 hodín príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (v prípade Ukrajiny predložia príslušníkovi polície)
- tieto osoby zostávajú v domácej izolácii spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti
- najskôr na piaty deň po príchode absolvujú test na COVID-19, ak bude test negatívny, domáca izolácia sa skončí

Občania štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra. Sú povinní prejsť bez zastavenia do 8 hodín od vstupu, vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.

Opatrenie ÚVZ SR:
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020.pdf


RÚŠKA:

- rúška sú ďalej povinné na verejnosti v interiéroch budov a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy
- v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb je nosenie rúška len  odporúčanie, nie je to povinnosť
- na pracovisku je nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba. 
- rúška nemusia mať ani žiaci a študenti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri skúškach

bližšie informácie k rúškam - opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly.pdf


OBCHODY a PREVÁDZKY

- môžu byť otvorené všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách
- nedeľný predaj je povolený

opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP.pdf

Hygienické opatrenia v obchodoch:

- vstup len s prekrytým nosom a ústami (toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov)
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odporúčané odstupy medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch


KONIEC NÚDZOVÉHO STAVU:

 

- O polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14. júna sa na Slovensku skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s novým koronavírusom.
- Mimoriadna situácia trvá aj naďalej.

Novinky

Ponuka na prenájom majetku

O.V.S. - prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov Ponuka na prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov. Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších...
Celý článok

Kreslo pre hosťa - Novoročné posedenie

  Pozvanie do "KRESLA PRE HOSŤA " prijal aj zástupca nášho zriaďovateľa PSK - vedúci Odboru sociálných vecí a rodiny Ing. Pavel Slaninka, ktorý priniesol do Vita Vitalisu pohodu a vďačne odpovedal aj na otázky prijímateľov.   
Celý článok

UKRAJINE...

Uchovajme si otvorené srdce tým, ktorí to potrebujú Ani nášmu zariadeniu nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí museli kvôli vojne v ich krajine opustiť svoje domovy.Myšlienka, že človek odíde z domu len s tým čo dokáže vziať so sebou, je pre mnohých  z nás úplne...
Celý článok

Predaj prebytočného majetku

Predaj prebytočného majetku - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov 1. Správca majetku Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (ďalej len CSS Vita vitalis)  Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov   IČO: 00691950 DIČ:...
Celý článok

50. výročie VITA VITALIS

Dňa 30.8.2021 oslávilo naše zariadenie CSS Vita vitalis 50. výročie založenia. Aj napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo, užili sme si tento pre nás významný deň naplno. Viac info v prílohe...   50. výročie.pdf (1,9 MB)   „Ďakujeme nielen všetkým tým, ktorí boli v tento...
Celý článok

Deň včiel

K peknému medzinárodnému sviatku  "Deň včiel",  sme naším PSS pripravili prednášku o význame včiel a iných opeľovačov v prírode a ich nevyhnutnej ochrane.Prijímatelia sa do témy aktívne zapájali a  v Kreatívnej dielni " Merendina" pripravili nástenku na podporu biodiverzity. Vyrobili...
Celý článok

Vzácna návšteva - Biskup Východného dištriktu ECAV

Dňa 9.4.2021 sme privítali v našom zariadení mimoriadne vzácnu návštevu. Svoje požehnanie a duchovnú podporu prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom odovzdal biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Mgr. Peter Mihoč. Pán biskup sa stretol nielen s pani...
Celý článok

Poďakovanie sponzorom

Vedenie VITA VITALIS-u v mene prijímateľov sociálnych služieb srdečne ďakuje neziskovej organizácií (firme) FuRaHa Prešov za poskytnutie daru - hygienické potreby. Vnímame to nielen prejav ako materiálnej a duchovnej podpory, ale aj ako prejav filantropie a sociálnej solidarity. Dar bol spravodlivo...
Celý článok

BATIKOVANIE

Mesiac február je ako stvorený pre farebné kreatívne variácie. Batikovanie oslovilo viacerých našich prijímateľov sociálnych služieb. Výsledok je pozoruhodný. .
Celý článok

MYDIELKA

Karanténa nás prinútila hľadať nové možnosti aktivít. Mydielka potešia 
Celý článok