COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558)

2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230)
2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407)

Aktualizácia : 2.7.2020

68.pdf (304341)
669.pdf (341104)
671.pdf (286515)
2020-06-16 Zabezpecenie_ochrany_klientov_zss_a_personalu_zss_po_i_vlne_pandemie_16-06-2020.pdf (148655)
2020-06-22 Usmernenie Ambulantne-zss_22-6.pdf (600690)
2020-06-22 Navrat_presun-do-zss-22-6.pdf (609445)
2020-06-22 navstevy-zss_oss-22-6.pdf (588104)
2020-06-22 vychadzky-zo-zss-3.pdf (500197)
plan-uvolnovania-opatreni-socialnych-sluzbach.pdf (369567)
Zabezpecenie_ochrany_klientov_ZSS_a_personalu_ZSS_po_I_vlne_pandemie_16062020.pdf (148655)
Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách:

·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky https://www.uvzsr.sk/i

·         RÚVZ SR – Regionálny úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky www.ruvzpo.sk

·         MZ SR  - Ministerstvo zdravotníctva   Slovenskej republiky      https://www.health.gov.sk/

Archív:

2020-05-19 _final_opatrenia_ruska.pdf (113421)
2020-05-19 _navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf (169945)
 

VŠETKO O KORONAVÍRUSE NÁJDETE TU:

https://www.korona.gov.sk/
   

AKO POSTUPOVAŤ V PRÍPADE PODOZRIENIA NA COVID-19

V prípade, ak máte podozrenie na výskyt ochorenia COVID-19 ( koronavírusu) a vyskytli sa u Vás príznaky ako napríklad kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť, horúčka, odporúčame postupovať nasledovne:

- výlučne telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára alebo operačné stredisko a informovať ich o svojom zdravotnom stave
- nechodiť priamo do ambulancie všeobecného lekára alebo do nemocnice z dôvodu možného šírenia nákazy,
- následne po konzultácii s lekárom, postupujte podľa telefonických pokynov,

ako požiadať o vyšetrenie: https://www.korona.gov.sk/poziadat-o-vysetrenie-na-covid-19/

 

OPATRENIA V SÚVISLOSTI S OCHORENÍM COVID-19

 

HRANICE:

- Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.Povinná 14-dňová štátna karanténa a ekaranténa bola zrušená.
- Bez obmedzení je možné pricestovať zo zdravotne bezpečných krajín: Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Čierna hora, Dánsko, Estónsko, Faerské ostrovy, Fínsko, Grécko, Chorvátsko, Island, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Monako, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko.

Pri príchode z iných krajín, ktoré nie sú uvedené v tomto zozname:
- musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96 hodín príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (v prípade Ukrajiny predložia príslušníkovi polície)
- tieto osoby zostávajú v domácej izolácii spolu s osobami, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti
- najskôr na piaty deň po príchode absolvujú test na COVID-19, ak bude test negatívny, domáca izolácia sa skončí

Občania štátov Európskej únie môžu prechádzať územím Slovenska aj bez súhlasu ministerstva vnútra. Sú povinní prejsť bez zastavenia do 8 hodín od vstupu, vrátane času určeného na nevyhnutné tankovanie pohonných látok.

Opatrenie ÚVZ SR:
https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_k_hraniciam_doplnenie_bezpecnych_statov_do_prilohy_19062020.pdf


RÚŠKA:

- rúška sú ďalej povinné na verejnosti v interiéroch budov a prostriedkoch verejnej hromadnej dopravy
- v exteriéri pri vzdialenosti menej ako 2 metre od iných osôb je nosenie rúška len  odporúčanie, nie je to povinnosť
- na pracovisku je nosenie rúšok v rovine odporúčania, ak budú ľudia v uzavretých kolektívoch a aspoň 2 metre od seba. 
- rúška nemusia mať ani žiaci a študenti v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, pri skúškach

bližšie informácie k rúškam - opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_ruska_stredne_skoly.pdf


OBCHODY a PREVÁDZKY

- môžu byť otvorené všetky maloobchodné predajne, vrátane prevádzok v obchodných centrách
- nedeľný predaj je povolený

opatrenie ÚVZ SR: https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/19_06_final_opatrenia_prevadzky_a_HP.pdf

Hygienické opatrenia v obchodoch:

- vstup len s prekrytým nosom a ústami (toto sa nevzťahuje na čas konzumácie jedál a nápojov)
- pri vchode dezinfekcia rúk alebo jednorazové rukavice
- odporúčané odstupy medzi osobami 2 metre, odporúča sa jeden nakupujúci na 10 metrov štvorcových
- časté vetranie priestorov a pravidelná dezinfekcia dotykových plôch


KONIEC NÚDZOVÉHO STAVU:

 

- O polnoci zo soboty 13. júna na nedeľu 14. júna sa na Slovensku skončil núdzový stav, ktorý bol vyhlásený v súvislosti s novým koronavírusom.
- Mimoriadna situácia trvá aj naďalej.

Novinky

Deň včiel

K peknému medzinárodnému sviatku  "Deň včiel",  sme naším PSS pripravili prednášku o význame včiel a iných opeľovačov v prírode a ich nevyhnutnej ochrane.Prijímatelia sa do témy aktívne zapájali a  v Kreatívnej dielni " Merendina" pripravili nástenku na podporu biodiverzity. Vyrobili...
Celý článok

Vzácna návšteva - Biskup Východného dištriktu ECAV

Dňa 9.4.2021 sme privítali v našom zariadení mimoriadne vzácnu návštevu. Svoje požehnanie a duchovnú podporu prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom odovzdal biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Mgr. Peter Mihoč. Pán biskup sa stretol nielen s pani...
Celý článok

Poďakovanie sponzorom

Vedenie VITA VITALIS-u v mene prijímateľov sociálnych služieb srdečne ďakuje neziskovej organizácií (firme) FuRaHa Prešov za poskytnutie daru - hygienické potreby. Vnímame to nielen prejav ako materiálnej a duchovnej podpory, ale aj ako prejav filantropie a sociálnej solidarity. Dar bol spravodlivo...
Celý článok

BATIKOVANIE

Mesiac február je ako stvorený pre farebné kreatívne variácie. Batikovanie oslovilo viacerých našich prijímateľov sociálnych služieb. Výsledok je pozoruhodný. .
Celý článok

MYDIELKA

Karanténa nás prinútila hľadať nové možnosti aktivít. Mydielka potešia 
Celý článok

Vianočné pečenie 2020

Aj vo Vita Vitalise sme piekli vianočné pečivo.Napriek nepriaznivým podmienkam a sťaženej situácie- spôsob sa našiel. Prekásne to  rozvoniavalo nielen vďaka  šikovným prijímateľom sociálných služieb, ale najmä vďaka ochotným a obetavým rukám naších zamestnancov (Veronika Juščáková a...
Celý článok

COVID-19 - Pandemický semafor

CSS VITA VITALIS Prešov sa v súvislosti s pandémiou COVID-19 ,  riadi  aktuálne platnými pokynmi a nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR , MPSVaR SR, hlavného hygienika, PSK a ostatných  nadriadených  štýtných orgánov. Postupuje v zmysle "Semaforu " - v súvislosti s...
Celý článok

Poďakovanie sponzorom

Srdečná vďaka, patrí všetkým sponzorom a prispievateľom, ktorí neváhali a pomohli nášmu zariadeniu akoukoľvek formou pomoci. Vďaka týmto vzácným ľuďom sme zažili prekrásny pocit spolupatričnosti, ochoty a obetavosti pre iných.Zo srdca  ďakujeme hlavne za duchovnú motlitebnú podporu, ale aj...
Celý článok

COVID-19 -aktuálne info

  20. november 2020  SPRÁVY Centrum sociálnych služieb na Volgogradskej uzavreli: Covid-19 zistili 34 klientom Prešovský samosprávny kraj (PSK) zaznamenal v tomto týždni zvýšený výskyt ochorenia COVID-19 vo svojich domovoch sociálnych služieb. „Od štvrtka 19. 11. je regionálnym...
Celý článok