COVID - 19 aktualizácia 2020-10-12

Vzhľadom na výrazne zhoršujúcu sa situáciu COVID -19  boli v našom zariadení prijaté tieto opatrenia :

  • Od 12.10.2020 sa dočasne zakazujú vychádzky PSS
  • Naďalej  pretrváva zákaz  návštev

V CSS je NOSENIE RÚŠOK POVINNE  a NEVYHNUTNÉ – u zamestnancov aj  prijímateľov sociálnej služby

Dňa 29.9.2020 minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválil "Pandemický plán Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republik".

Jeho cieľom je zabezpečenie pripravenosti rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny na pandémiu akútnych respiračných ochorení  a jeho jednotlivých zložiek.

V našom zariadení je tento Pandemický  plán k dispozícii  v internom predpise a u štatutára zariadenia ako príloha č. 32 Krízového plánu zariadenia

O aktuálnych opatreniach budete priebežne informovaní

V Prešove : dňa. 12.10.2020

                                                       Mgr.Terézia Sisáková, poverená  riadením CSS VITA VITALIS