COVID 19 - info

Vážení rodinní príslušníci,známi a priatelia  naších prijímateľov sociálných služieb !

Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že Vaši rodičia, deti, súrodenci a blízki sú v rámci možností v poriadku.

Až do odvolania platí u nás  síce platí zákaz návštev, ale v prípade záujmu je možné kontaktovať naše sociálne pracovníčky, ktoré Vám umožnia aspoń telefonický kontakt.Vid -kontakty

Sme pripravení sprostredkovať Vám aj  videohovor / cez sociálne sielte alebo  skype  a pod/ 

Neľahký pobyt v karanténe znášajú Vaši blízki ,zatiaľ pomerne dobre a z našej strany je o nich čo najlepšie postarané.

Všetci naši zamestnanci, všetkých oddeleniach a pracovných úsekoch,  sa im venujú so zvýšenou pozornosťou a starostlivosťou.

Verme spoločne, že sa táto situácia čo najskôr skončí a život sa vráti do bežných koľají.