COVID-19 PLOŠNÉ TESTOVANIE - 2.kolo

V zmysle "Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19"  prebehlo  dňa 6.11.2020.v našom zariadení druhé kolo testovania

Prijímatelia a sociálnych služieb a zemestnanci , boli otestovaní priamo v mieste poskytovania sociálnej služby-všetci s negatívnym výsledkom

Ubezpečujeme  rodinných príslušníkov, že ich príbuzní sú v poriadku, je o nich riadne postarané a dočasné obmedzenia súvisiace s  epidemiou COVID-19 sa im snažíme uľahčovať v najväčšom možnom rozsahu.

Veríme, že toto zvláštne obdobie čoskoro pominie a životy nás všetkých sa vrátia do normálneho stavu.

Ďakujeme všetkým za morálnu, motlitebnú a finančnú podporu.

Vedenie CSS VITA VITALIS