OZNÁMENIE- DOČASNÝ ZÁKAZ

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti so zvýšeným rizikom akútneho respiračného ochorenia spôsobeného koronavírusom COVID-19

 CSS VITA VITALIS  

VYDAVÁ  ZÁKAZ  VOĽNÉHO POHYBU 

PRIJIMATEĽOV SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 MIMO AREÁL ZARIADENIA

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR je vydané Verejnou vyhláškou, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia podľa § 48 ods. 4 písm. e) zákona č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Prosíme rodinných príbuzných a priateľov, ako aj širokú verejnosť o dodržiavanie tohto nariadenia. Tento zákaz platí do odvolania.

Chráňme sa navzájom.