Dostali sme veľký dar...

Nie je dôležitý kritik

... nie je dôležitý ten, kto poukazuje na to, ako silný muž padá alebo ako by mohol svoje činy vykonať lepšie. Uznanie patrí človeku v aréne, ktorého tvár je zašpinená prachom, potom a krvou, ktorý urputne zápasí… ktorý vie, čo je nadšenie a oddanosť, a ktorého život sa stravuje pre vec, ktorá je toho hodná. Ktorý, keď sa všetko podarí, napokon zakúsi víťazstvo a dosiahne veľký úspech. Ak zlyhá, tak práve preto, že sa odvážne pokúšal bojovať, nemôžeme ho zaradiť medzi tie ustráchané a plaché duše, ktoré nikdy nezakúsili ani víťazstvo, ani porážku.

TEDDY ROOSEVELT

 Urputne bojujeme v týchto dňoch asi všetci....so predivnými  okolnosťami týchto dní,  s vlastným strachom o naších najbližších ,o seba  ,o  život okolo a istoty, ktoré sa otriasajú v základoch.

Ale aj v týchto dňoch a možno práve teraz najviac môžme

Hovorí sa, že ak chceš vychutnať jedlo – musíš predtým pocítiť aj hlad. Ak si máš vážiť dostatok – musíš zažiť aj jeho pravý opak.   A že práve v núdzi poznáš priateľov. Tí , ktorí neodskočia , ak je „zloba“.

 A „zloba“ nás teraz všetkých obchádza, ako revúci lev, ktorý hľadá, koho by zožral.

Ale našťastie , my nie sme sami . Práve v týchto dňoch som  pocítila ohromnú silu a podporu priateľov, známych aj neznámych, bratov a sestier , kresťanov .

Po oslovení  dištriktuálneho biskupa  Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania / ECAV / s prosbou o modlitebnú podporu  a pomoc  od veriacich pri šití rúšok pre našich prijímateľov  a zamestnancov   sa rozbehla neuveriteľná podpora.

A to  nielen priama materiálna pomoc ale hlavne morálna . Ľudia, ktorí doteraz možno o VITA VITALISE ani len nevedeli, vypočuli slovo svojho biskupa a nenechalo ich chladným.  Slovo, ktoré má v sebe váhu , prosbu aj výzvu .

 Z každej strany sa  k nám začali schádzať a ešte aj schádzajú rúška rôznych veľkosti , farieb, strihov a tvarov. A počet, ktorý nikoho nenechá chladným – je ich mnohonásobne viac, ako sme prosili.

K tejto výzve sa pripojili dokonca aj iné zariadenia socálných služieb a štedro nás obdarili nielen rúškami, ale aj svojími skusenosťami s  a dobrými radami.Verím, že jedného dňa si potrasieme rukou a budeme môcť osobne poďakovať

Ďakujem  všetkým , ktorý sa dobrovoľnícky  zapojili   do tejto akcie bez ohľadu na vierovyznanie, miesto bydliska , či  nároku na odmenu  -  v mene našich prijímateľov sociálnych služieb, zamestnancov , vedenia CSS VITA VITALIS a  v svojom mene .

Som hrdou členkou tejto cirkvi a nikdy jej to nezabudnem.

Magdaléna Hrivniaková – koordinátor krízových aktivít