Individuálne aktivity s PSS

Od 9.6.2020 sa v našom zariadení znova poskytuje sociálna starostlivosť v ambulantnej forme.Režim poskytovania je zatiaľ  obmedzený ,ale veríme,že  sa čoskoro bude v pôvodnom rozsahu.Individuálne aktivity  priniesli PSS velkú radosť - rovanko aj  nám