Informácia k návštevám - aktualizácia 12.6.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia.

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu  osôb nakazených  ochorením  COVID-19 a s tým súvisiace postupné uvoľńovanie prijatých  opatrení  aj v oblasti sociálných služieb, sa intenzívne pracuje na konkrétných podmienkach,ktoré umožnenia návštevy aj v našom zariadení. 

Pokyny k návštevám v CSS  v obmedzenom režime 

Každú návštevu je potrebné vopred dohodnúť  – v zmysle doleuvedených pokynov

 • Termín  úpravy návštevných hodín  :  od 15.6.2020
 • Časový harmonogram :  pracovné dni  /13:00 – 15:00 / SO, NE /10:00 – 17:00 / 
 • HYGIENICKÝ FILTER a SKRINING   - pri vstupe na vrátnici, vykonáva slúžbukonajúci zamestnanec CSS - vrátnik, ktorý návštevu aj informuje o ďalších úkonoch /mokrá dezinfekcia -prechod  cez podložku s dezinfekčným roztokom, bezdotykové meranie telesnej teploty, umyvanie ruk , dezinfekcia rúk, vyplnenie dotaznika , zápis do knihy  návštev ...  /
 • Plán návštev  -akutálnu obsadenosť návštevných miest  sa dozviete priamo na vrátnici nášho zariadenia -vid .telefonický  kontakt
 • Dlžka návštevy:  max  45 min   + 15 min na dezinfekciu 
 •  REZERVÁCIA NAVŠTEV -  Ohlasovanie návštev vopred : - telefonicky, emailom a po potvrdení konkrétneho termínu a času / okrem mimoriadných udalostí – tie povoľuje riaditeľ zariadenia/
 • Kontakt na rezerváciu 
 • pevná linka : +421 51 771 3261 , +421 51 771 0145
 • koordinátor  tel +421 903 612 074 / od 7:00 -do 15:00 - pracovné dni /
 •  emial: koordinator@cssvolgpo.sk
 • Počet návštevníkov  k jednému PSS : max 2 dospelé osoby
 • Počet  miest pre návštevy počas 1 hodiny : 5 miest v exterieri /   1 miesto v interieri  PSS- pripútaný na lôžko
 • Dezinfekcia  priestorov  /napr. stôl, klučky, stoličky,dotykové plochy a pod  /- po ukončení  návštevy vydenzifikuje priestor určený zamestnanec CSS /
 • Ostatné podmienky : Návšteva používa celý čas rúško a  musí dodržiavať všetky akuálne  hygienicko-epidemiologické zásady.Podávanie stravy a nápojov nie je počas návštevy dovolené.

 Pri zhoršení epidemiologických podmienok .ako aj pri nedodržaní uvedených podmienok,alebo iných odôvodnených prípadoch  si štatutárny zástupca zariadenia vyhradzuje možnosť opätovne obmedziť návštevy./plošne, alebo pre konkrétneho PSS/

Je pre nás potešením, že sa budeme môcť znova stretávať.

CSS VITA VITALIS