Informácie pri dočasnom opustení zariadenia VITA VITALIS

 

Vážení prijímatelia sociálnych služieb

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je možné  pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia dočasného opustenia zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia

Bližšie info v prílohe

Informácie pri dočasnom opustení zariadenia VITA VITALIS.pdf (166239)