KONTAKT S PSS

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s korona vírusom - zákaz návštev  a voľného pohybu PSS mimo zariadenia CSS VITA VITALIS  sú na komunikáciu PSS s rodinnými príslušníkmi vyčlenené tieto možnosti :

  1. zriadené telefónne číslo : +421 903 612 074  
  2.  emailová adresa 1 : isr.vitavitalis@gmail.com 
  3. emailová adresa 2:   isr@cssvolgpo.sk

1.Na horeuvedené telefónne číslo môžu volať /prípadne posielať sms /  rodinní príslušníci  ,priatelia a známi prijímateľov sociálnych služieb, ktorí sú  CSS umiestnení a v rámci možností im bude umožnený telefonický hovor priamo s  PSS

Sprostredkovanie hovoru  vybavuje  p.Magdaléna Hrivniaková

Telefonické hovory bude možné  sprostredkovať  v pracovných dňoch  v týchto časoch

  • 8:00 - 12:00
  • 13:30 -15:00

2.Ponúkame aj možnosť elektronickej pošty . Prosím píšte na adresu isr@cssvogpo.sk alebo isr.vitavitalis@gmail.com

 Váš email  bude odovzdaný do rúk PSS ,alebo im bude prečítaný inštruktormi sociálnej rehabilitácie.

Prosíme rodinných príslušníkov a priateľov PSS o maximálnu mieru trpezlivosti, vzhľadom veľkému počtu  prijímateľov sociálnych služieb. O všetkých prijímateľov sociálnej služby  je v našom zariadení dobre postarané. Všetci naši zamestnanci sa so zvýšeným úsilím snažia  pomôcť im prekonať toto ťažké obdobie. Ďakujeme za trpezlivosť a porozumenie.

Spolu to zvládneme