KOORDINÁTOR KRÍZOVÝCH AKTIVIT - Hrivniaková Magdaléna

Vzhľadom na pretrvávanie pandémie koronavírusu COVID- 19  je v našom zariadení zriadená aj dalšia možnosť komunikácie a získavania informácii priamo od koordinátorky týchto krízových  aktivít.S dôverou sa prosím na ňu obracajte s Vašími postrehmi ,požiadavkami, upozorneniami, nápadmi, otázkami  a pod k aktuálnej situácii COVID-19

Vzhľadom k pracovnej vyťaženosti  je  elektornická pošta jednou z vhodných  foriem komunikácie -vid email nižšie.

V prípade potreby je moznosť komunikácie aj prostredníctvom pracovníkov sociálno-terapeutického úseku,ktorí požiadavky  sprostredujú. 

Magdaléna Hrivniaková

koordinátor krízových aktivít

CSS VITA VITALIS

Volgogradská 5, 080 01 Prešov

mob:+421 903 612 074

email: koordinator@cssvolgpo.sk