KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS Prešov

Dňa 17.7.2020 bol evalvovaný Krízový plán zariadenia CSS VITA VITALIS. 

Originál Krízovho plánu  je uložený u štatutára zariadenia.

2020-17-17 Krízový plán CSS VITA VITALIS -aktualizácia.pdf (8511872)Príloha č. 05 Zaznam operatívných a preventívnych opatrení KŠ.pdf (164274)

 

Príloha č. 01 Terminologia a skratky.pdf (448828)
Príloha č. 02 Postup k riešeniu udalosti a výskytu COVID-19.pdf (506887)
Príloha č. 03 Kontakty.pdf (287131)
Príloha č. 04 Skrining - Dotazník Covid-19 CSS VITA VITALIS.pdf (587457)
Príloha č. 05 Zaznam operatívných a preventívnych opatrení KŠ.pdf (164274)
Príloha č. 06 Zaznam o mimoriadnej situacii.pdf (222177)
Priloha č. 07 Protokol o použití obmedzenia.pdf (143369)
Príloha č. 08 Psychologická intervencia.pdf (268795)
Príloha č. 09 Hygienicko epidemiologický plán.pdf (422583)
Príloha č. 10 Prevencia a dezinfekcne opatrenia.pdf (372973)
Priloha č. 11 Postup k dočasnemu opusteniu zariadenia.pdf (150117)
Príloha č. 12 Čestné vyhlásenie - dobrovoľníci.pdf (660514)
Priloha č. 13 Zoznam veci zamestnanca v sluzbe.pdf (126957)
Príloha č. 14 Sledovanie PSS s podozrením na infekčné ochorenie.pdf (559368)
Príloha č. 15 Zoznam činností OPATROVATEĽSKÝ ÚSEK.pdf (226362)
Príloha č. 16 Zoznam činnosti - SOCIÁLNO- TERAPEUTICKÝ ÚSEK.pdf (194174)
Príloha č. 17 Zoznam činností - STRAVOVACÍ ÚSEK.pdf (308669)
Príloha č. 18 Zoznam činností -VNÚTORNÁ PREVÁDZKA.pdf (305220)
Príloha č. 19 Zoznam činností -EKONOMICKÝ ÚSEK.pdf (221281)
Príloha č. 20 Plan reprofilizacie lozok.pdf (213172)
Príloha č. 21 Zoznam vybavenia.pdf (553294)
Príloha č. 22 Manazment prijmu PSS.pdf (386340)
Príloha č. 23 Kontaktný Formulár.pdf (811375)
Príloha č. 24 Hlásenie prípadu.pdf (688486)
Príloha č. 25 Minimálne požiadavky na OOPP.pdf (493424)