Krízový plán CSS VITA VITALIS

Krízový  plán je zverejnený   na našej stránke aj  v sekcii  Interné dokumenty.
 
 emailom  : koordinator@cssvolgpo.sk <li style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: Arial, " arial="" ce",="" helvetica,="" "helvetica="" sans-serif;="" font-size:="" 17px;"=""> telefonicky: vid kontakty CSS VITA VITALIS