Krízový plán CSS VITA VITALIS

CSS VITA VITALIS   má na predchádzanie a riešenie mimoriadnej udalosti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 vypracovaný krízový plán a zostavený krízový tím pod vedením riaditeľky poverenej vedením  zariadenia.
Krízový  plán je zverejnený   na našej stránke aj  v sekcii  Interné dokumenty.
 
V prípade otázok, máte možnosť  kontaktovať aj  koordinátora krízových  aktivít p. Magdalénu Hrivniakovú  :
  •  emailom  : koordinator@cssvolgpo.sk
  •  telefonicky: vid kontakty CSS VITA VITALIS 
 

Pre zobrazenie fotiek,si prosím vyberte konkrétny rok 

2020

Archiv Fotiek