Krízový plán- evalvácia k 2020-07-17

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie.

Dátum spracovania: 7.5.2020

Evalvácia : 17.7.2020