Krízový plán- evalvácia k 2020-09-30

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie.

Krízový plán je k dispozícii v tlačenej forme v zariadení CSS a zverejnený stránke zariadenia  v časti "Interné dokumenty"

Pôvodný dátum spracovania: 7.5.2020

Evalvácia : 30.09.2020