Krízový plán info

Zariadnie  CSS VITA VITALIS  má  vypracovaný :

KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS PREŠOV.pdf (498336)

Príloha č. 01 Terminologia a skratky.pdf (448828)
Príloha č. 02 Postup k riešeniu udalosti a výskytu COVID-19.pdf (506887)
Príloha č. 03 Kontakty.pdf (287131)
Príloha č. 04 Skrining - Dotazník Covid-19 CSS VITA VITALIS mesačný.pdf (587457)
Príloha č. 05 Zaznam operatívných a preventívnych opatrení KŠ proti šíreniu pandémie COVID 19 v podmienkach CSS.pdf (164274)
Príloha č. 06 Zaznam o mimoriadnej situacii.pdf (222177)
Priloha č. 07_Protokol o použití telesného a netelesného obmedzenia PSS.pdf (143369)
Príloha č. 08 Psychologická intervencia.pdf (268795)
Príloha č. 09 Hygienicko epidemiologický plán.pdf (422583)
Príloha č. 10 Prevencia a dezinfekcne opatrenia.pdf (372973)
Priloha č. 11 Postup k dočasnemu opusteniu zariadenia.pdf (150117)
Príloha č. 12 Čestné vyhlásenie - dobrovoľníci.pdf (660514)
Priloha č. 13 Zoznam veci zamestnanca v sluzbe.pdf (126957)
Príloha č. 14 Sledovanie PSS s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest chrípka, Covid 19.pdf (559368)
príloha č. 15 Vyber cinnosti v krizovom riadeni - opatrovateľského úseku.pdf (390955)
Príloha č. 16 Zoznam činnosti úsek sociálno - terapeutický.pdf (202622)
Príloha č. 17 Zoznam činností -stravovací úsek.pdf (295951)
Príloha č. 18 Zoznam činností - úsek vnútornej prevádzky.pdf (293925)
Príloha č. 19 Zoznam činností - ekonomický úsek.pdf (224102)
Príloha č. 20 Plan reprofilizacie lozok.pdf (213172)
Príloha č. 21 Zoznam vybavenia.pdf (553294)
Príloha č. 22 Manazment prijmu PSS.pdf (386340)
Príloha č. 23 Kontaktný Formulár.pdf (811375)
Príloha č. 24 Hlásenie prípadu.pdf (688486)
Príloha č. 25 Minimálne požiadavky na osobné ochranné pomôcky OOPP.pdf (493424)