NAPÍŠTE NÁM - SOCIÁLNE ODDELENIE -nový kontakt

Od dnes sme rozšírili možnosť komunikácie s naším zariadením - aj v oblasti sociálnej nielen pre naších prijímateľov sociálnej služby,ale aj pre ich rodinných príslušníkov a zamestnancov CSS VITA VITALIS 

Vaše podnety, námety, informácie či žiadosti  súvisiace so sociálnou prácou , prosím zasielajte emailom na  našu novú emailovú adresu : 

socialne@cssvolgpo.sk

Vaším podnetom  sa budú zodpovedne venovať naše sociálne pracovníčky a odpovedia Vám v čo najkratšom možnom čase.

Tešíme sa na Vaše podnety, ktorých riešením budeme posúvať naše zariadenie k lepšiemu!