Odpustová slávnosť sv. Kamila

Dňa 14.07.2019 o 10.00 hod.sa v našej kaplnke sv.Kamila konala odpustová slávnosť za účasti otca Jozefa a otca Pavla. 

Slávnostnú sv. omšu nám obzvláštnil a skrášlil spevácky zbor z kostola Kráľovnej pokoja.

Za slávnosť ďakujeme.