Október -Mesiac úcty k starším

   Dňa 01.10.2019 sme sa spolu s našími seniormi zúčastnili krásneho kultúrneho podujatia v PKO Prešov. Toto kultúrne vystúpenie sa konalo pod záštitou Mestského úradu v Prešove pri príležitosti " Október - Mesiac úcty k starším." V úvode programu nás privítala Mgr.Andrea Turčanová - primátorka mesta Prešov a po jej príhovore nás zabavila hudobná skupina SOKOLY, s ktorou sme si všetci radi zanôtili nejednu pesničku. Predstavenie sa nám všetkým veľmi páčilo a ďakujeme mestu za milé pozvanie.