COVID-19 PLOŠNÉ TESTOVANIE -1.kolo

 V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 bol 01.10.2020 v rámci Slovenskej republiky vyhlásený núdzový stav.

Aby sa predišlo ďalšiemu zhoršovaniu epidemiologickej situácie a nárastu počtu osôb s ochorením Covid-19, vláda SR uznesením č. 665/2020 z 18.10.2020 schválila plošné testovanie všetkých obyvateľov SR nad 10 rokov na ochorenie Covid – 19 antigénovými testami.

V zmysle "Usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR k plošnému testovaniu zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19"  prebehlo v našom zariadení testovanie  v dňoch 30.10 -31.10.2020

Prijímatelia a sociálnych služieb, boli otestovaní priamo v mieste poskytovania sociálnej služby-všetci s negatívnym výsledkom

Ubezpečujeme  rodinných príslušníkov, že ich príbuzní sú v poriadku, je o nich riadne postarané a dočasné obmedzenia súvisiace s  epidemiou COVID-19 sa im snažíme uľahčovať v najväčšom možnom rozsahu.

Ďalšie kolo testovanie prebehne v dňoch od 6.-8.11.2020 

Veríme, že toto zvláštne obdobie čoskoro pominie a životy nás všetkých sa vrátia do normálneho stavu.

Ďakujeme všetkým za morálnu, motlitebnú a finančnú podporu.

Vedenie CSS VITA VITALIS