POĎAKOVANIE - dobrovoľnícky dar Prešovskí seniori

Veľké poďakovanie zasielame Klubu PreSan - Prešovskí seniori, za krásny dar - rúška.

Ich členka p. Gabriela Zbiňovská ušila a darovala pre naších prijímateľov sociálných služieb 50ks rúšok.

Zo srdca  v mene všetkých ďakujeme.

Veríme, že sa čoskoro znova u nás v zariadení stretneme.

V mene prijímateľov a vedenia CSS 

Magdaléna Hrivniaková - koordinátor krízových aktivít