Poďakovanie sponzorom

Srdečná vďaka, patrí všetkým sponzorom a prispievateľom, ktorí neváhali a pomohli nášmu zariadeniu akoukoľvek formou pomoci. Vďaka týmto vzácným ľuďom sme zažili prekrásny pocit spolupatričnosti, ochoty a obetavosti pre iných.Zo srdca  ďakujeme hlavne za duchovnú motlitebnú podporu, ale aj materiálne dary ako sú napr. vitamíny, ochranné štíty a okuliare, vianočný stromček, potravinové balíčky a pod

Potešili všetkých - zamestnancov aj prijímateľov sociálnych služieb.

Ďakujeme

received_1064385190691656.webp (170664)