Poďakovanie

   Dňa 12.11.2019 sa v našom CSS Vita vitalis uskutočnil Deň otvorených dverí, ktoré sa konalo pri príležitosti dňa PSK. Spoločne sme si zaspomínali na rok 1989, mali sme rôzne workshopy, videoprojekcie, fotografie ...Ďakujeme všetkým, ktorí nás navštívili a podporili nás. Naše poďakovanie patrí aj študentom Strednej školy podnikania, ktorí odovzdali našej pani riaditeľke zbierku ponožiek pre našich PSS.Viac foto vo fotogalérii.