Poďakovanie

Ďakujeme všetkým, ktorí prijali naše pozvanie a zúčastnili sa na naších Vianočných trhoch a tým podporili dobrú vec.