POĎAKOVANIE

Poďakovanie.

V ťažkom období dočasnej karantény a nútenej izolácie nám boli oporou nielen naše rodiny, priatelia a známi, ale aj iní dobrí ľudia, ktorí nám vyjadrili svoju duchovnú ale aj finančnú, či materiálnu podporu.

Naša obrovská vďaka patrí :

  •  pani Gabriele PYRŽOVEJ z Teriakoviec
  • pani Magdaléne KOKORUĎOVEJ f. REPROs Prešov
  •  pánovi KAŠPEROVI z Prešova
  • pánovi RAKOŠOVI - starostovi obce Raslavice
  • Cirkevnému zboru Cirkvi bratskej Prešov
  • ECAV  - Východný dištrikt
  •  firme „LUNYS“
  • firme „ZLATÁ STUDŇA“
  • firme „AGROMILK“ Prešov
  •  firme „NUTRICIA“
  • lekárni VITAL Prešov
  • lekárni SALVATOR Prešov
  •  Zdravotníckym potrebám - LEVOČSKÁ Prešov.

V mene všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v CSS VITA VITALIS vyslovujem veľké ĎAKUJEME.

 

Mgr. Sisáková Terézia

 riaditeľka poverená vedením CSS VITA VITALIS