POĎAKOVANIE

Poďakovanie.

V ťažkom období dočasnej karantény a nútenej izolácie nám boli oporou nielen naše rodiny, priatelia a známi, ale aj iní dobrí ľudia, ktorí nám vyjadrili svoju duchovnú ale aj finančnú, či materiálnu podporu.

Naša obrovská vďaka patrí :

 •  pani Gabriele PYRŽOVEJ z Teriakoviec
 • pani Magdaléne KOKORUĎOVEJ f. REPROs Prešov
 •  pánovi KAŠPEROVI z Prešova
 • pánovi RAKOŠOVI - starostovi obce Raslavice
 • Cirkevnému zboru Cirkvi bratskej Prešov
 • ECAV  - Východný dištrikt
 •  firme „LUNYS“
 • firme „ZLATÁ STUDŇA“
 • firme „AGROMILK“ Prešov
 •  firme „NUTRICIA“
 • lekárni VITAL Prešov
 • lekárni SALVATOR Prešov
 •  Zdravotníckym potrebám - LEVOČSKÁ Prešov.

V mene všetkých zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby v CSS VITA VITALIS vyslovujem veľké ĎAKUJEME.

 

Mgr. Sisáková Terézia

 riaditeľka poverená vedením CSS VITA VITALIS