Schôdza obyvateľov CSS

10.07.2019 17:34

    Dňa 08.07.2019 sa v kinosále nášho zariadenia konala schôdza obyvateľov. Na tejto schôdzi boli PSS oboznámený okrem iného aj  s novým VZN č. 72/2019.