Schôdza obyvateľov CSS

    Dňa 08.07.2019 sa v kinosále nášho zariadenia konala schôdza obyvateľov. Na tejto schôdzi boli PSS oboznámení okrem iného aj  s novým VZN č. 72/2019.