Tlačová správa PSK -Ukončili karanténu v CSS Vita Vitalis

ť

Tlačová správa 

Ukončili karanténu v CSS Vita Vitalis

Aj kontrolné testovanie s negatívnymi výsledkami

 

Výsledky kontrolných PCR testov na nový koronavírus u všetkých 112  prijímateľov sociálnej služby a 63 zamestnancov  zariadenia CSS Vita Vitalis na Volgogradskej ul. v Prešove sú po piatku 17. júla negatívne. Rovnako negatívni na COVID-19 sú aj opätovne pretestovaní 44 zamestnanci zariadenia,  ktorí boli v domácej karanténe. Podľa rozhodnutia regionálneho hygienika sa v zariadení skončila karanténa.   

Kontrolné testovanie prebehlo v piatok 17. júla, odbery vykonávali sestry zariadenia, ktoré  župa na tento účel už skôr vyškolila. Po negatívnych výsledkoch opakovaného testovania prijímateľov i zamestnancov zariadenia regionálny hygienik rozhodol o ukončení nariadenej karantény. 

CSS Vita Vitalis na Volgogradskej ul. v Prešove sa ocitlo v mimoriadnej situácii v stredu 8. júla. Podľa rozhodnutia RÚVZ bola v zariadení nariadená karanténa pre 112 prijímateľov a 63 zamestnancov. V domácej izolácii zostalo aj ďalších 44 zamestnancov zariadenia. Opatrenia súviseli s hláseným pozitívnym nálezom na COVID-19 u ošetrujúceho lekára a jeho zdravotnej sestry z Chminianskej Novej Vsi, ktorí v zariadení začiatkom júla ordinovali.

Zriaďovateľ PSK na vzniknutú situáciu zareagoval zabezpečením rýchlotestov pre  prijímateľov a zamestnancov, ktorí boli alebo  mohli prísť do styku s lekárom a sestrou. Všetky výsledky boli negatívne. Nasledovalo presnejšie  PCR testovanie, ktoré v zariadení prebehlo počas dvoch dní 9. a 10. júla rovnako s negatívnym výsledkom.   

Prešovské CSS Vita Vitalis fungovalo v karanténe a v sprísnenom režime až do vykonania opakovaných kontrolných PCR testov. V  zariadení bolo dočasne pozastavené   poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou, platil zákaz vychádzok, návštev, dodržiavali sa všetky hygienické a protiepidemické opatrenia. Zároveň manažment pracoval na zabezpečení personálu na opatrovateľsko-ošetrovateľskom úseku v 12- hodinových zmenách a posilnení tohto úseku vyškolením ďalších zamestnancov v zariadení.

***

V Prešove dňa 20. júla 2020

Daša Jeleňová
hovorkyňa PSK

https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2020/koronavirus/ukoncili-karantenu-css-vita-vitalis.html