UKRAJINE...

Uchovajme si otvorené srdce tým, ktorí to potrebujú

Ani nášmu zariadeniu nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí museli kvôli vojne v ich krajine opustiť svoje domovy.Myšlienka, že človek odíde z domu len s tým čo dokáže vziať so sebou, je pre mnohých  z nás úplne nepredstaviteľná.

S pochopením vážnosti situácie na Ukrajine sa zamestnanci, ale aj prijímatelia sociálnych služieb v našom zariadení zmobilizovali veľmi rýchlo a ukázali, že majú srdce na správnom mieste.Aj oni chceli prispieť svojou čiastkou. Urobili to formou financií, ktoré v ich mene odovzdala p. Eliašová priamo do rúk p.  Jána Jakubova zo spoločnosti Saleziánov v Drienici. Tí sa starajú o deti, ktoré prišli na Slovensko z detského domova z Ukrajiny.

Podarilo sa vyzbierať spolu 433,85 €.

Okrem priamej finančnej podpory, naše zariadenie prispelo aj  materiálnou pomocou.

Prijímatelia sociálnych služieb (SB – 2. oddelenie) na skupinových aktivitách  vymaľovali plechovky v farbách ukrajinskej zástavy (žltá - ako pšeničné pole, modrá - ako nebo nad ním), ozdobili  biblickým veršíkom v slovenskom aj ukrajinskom jazyku. Vďaka  dobrovoľným darcom z celého zariadenia ich naplnili po vrch sladkosťami. Na záver to zabalili do ozdobného celofánu s mašľou a pribalili aj kus „svojho srdca“. Láska s ktorou balíčky vznikali, z nich prekypovala na všetky strany. Týmto spôsobom bolo pripravených 80 kusov sladkých prekvapení.

Balíčky ukrajinským deťom priamo na hranici v Ubli odovzdávala za naše zariadenia Inštruktorka sociálnej rehabilitácie
Magdaléna Hrivniaková, kde bola slúžiť počas víkendov ako dobrovoľník v rámci Gréckokatolíckej charity Prešov.

S nádejou v lepšiu budúcnosť si uchovajme otvorené srdce voči tým, ktorí to potrebujú.

 

„...lebo o tebe dá príkaz svojim anjelom, aby Ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Na rukách ponesú Ťa, aby si si nohy neudrel o kameň.

Po levoch a zmijach budeš kráčať, pošliapeš leva i draka.“ (Žalm 91 : 11-13)

 

„...бо Своїм Анголам Він накаже про тебе, щоб тебе пильнували на всіх дорогах твоїх.

Hа руках вони будуть носити тебе, щоб не вдарив об камінь своєї ноги!

На лева й вужа ти наступиш, левчука й крокодила ти будеш топтати.“ (C 91:11-13)