VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

- robimDOBRO-DOBROvoľne -

S pokorou a  nádejou v srdci  prosíme dobrovoľníkov z radov širokej verejnosti, ktorí budú ochotní pomôcť nášmu zariadeniu v čase tohto krízového stavu,aby sa neváhali zapojiť do pomoci

Vítané je skupinové aj individuálne dobrovoľníctvo – každá ruka sa u nás dostane k zmysluplnej práci

 Ak sa chcete stať súčasťou dobrovolníckého tímu, prosím kontaktujte  koordinátorku dobrovoľníckych aktivít  p Hrivniakovú

 • mobil  +421 903 612 074 / v pracovných dňoch 8:00 -16:00/
 •  sms –ozveme sa Vám späť
 • email: isr@cssvolgpo.sk     
 • email : isr.vitavitalis@gmail.com
 • facebook : CSS VITA VITALIS

Pomoc potrebujeme hlavne v oblasti:

 • Upratovanie priestorov pred /po maľovaní ,stavebných prácach
 • Úpravy priestorov v neobsadených  častiach CSS Vita Vitalis
 • Prípravu materiálov pre aktivity klientov
 • Šitie rúšok
 • Presun nábytku v rámci zariadenia 
 • a iné

Dobrovoľník je človek, ktorý o svojom charaktere, povahe a láske k ľuďom svedčí svojím životom... bez nároku na finančnú odmenu, okatú pochvalu či štátne vyznamenanie -  poskytuje svoju energiu, vedomosti a schopnosti v prospech ostatných ľudí ...sú to vzácni a výnimoční ľudia. Vopred ďakujeme