Vzácna návšteva - Biskup Východného dištriktu ECAV

Dňa 9.4.2021 sme privítali v našom zariadení mimoriadne vzácnu návštevu. Svoje požehnanie a duchovnú podporu prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom odovzdal biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Mgr. Peter Mihoč. Pán biskup sa stretol nielen s pani riaditeľkou a vedením zariadenia, kde spolu diskutovali o možnostiach vzájomnej spolupráce a pomoci. V kaplnke odslúžil aj Služby Božie a požehnal prítomným. Napriek tomu, že v zariadení nie je veľa evanjelikov, ECAV sa ako prvá cirkev po oslovení, hneď od začiatku pandémie výrazne zapojila do pomoci a evanjelickí veriaci nám darovali okolo tisíc vlastnoručne ušitých rúšok. Bola to pomoc, nielen materiálna, ale aj duchovná. Deti z ECAV nám pravidelne posielajú modlitebnú podporu, formou pohľadníc a krátkych listov pre klientov. Evanjelickí mládežníci sú zapojení, ako dobrovoľníci pri nakupovaní pre PSS. Historicky sa takáto významná návšteva v zariadení uskutočnila po prvýkrát, ale vzhľadom na dobré vzťahy nie naposledy. Vďaka Bohu za to.