ZÁKAZ NÁVŠTEV - NÚDZOVÝ STAV

Na základe aktuálne platných opatrení ÚVZ SR a usmernení MPSVaR SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a vzhľadom na  neustále sa zhoršujúcu epidemiologicku situáciu prijal poskytovateľ sociálnej služby, po obmedzení vychádzok aj následné opatrenie:

ZÁKAZ NÁVŠTEV  V CSS VITA VITALIS

Od 15.11.2021 do odvolania

 

Opatrenie je zavedené na základe COVID -semaforu

Covid - semafor.pdf (333671)

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/covid/2.pdf

Prosíme rodinných  príslušníkov a širokú verejnosť o rešpektovanie a dodržiavanie tohto opatrenia.

Mgr. Sisáková Terézia,

  Riaditeľka

                                                CSS VITA VITALIS

 

Núdzový stav a zákaz vychádzania   od 25. novembra 2021

  • Núdzový stav

Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav. Vyhláška č.695

  • Zákaz vychádzania

Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

  • Zákaz zhromažďovania sa

S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

Výnimky  a bližšie info na :

https://korona.gov.sk/nudzovy-stav-a-zakaz-vychadzania-od-25-novembra-2021/

https://korona.gov.sk/wp-content/uploads/2021/11/695_2021.pdf

Apelujeme aj  na dodržiavanie všetkých nariadených protiepidemiologických opatrení a do pozornosti dávame najmä Vyhlášku č. 262  - Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest.

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 25. novembra 2021.

 PhDr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD., MPH, v. r. hlavný hygienik Slovenskej republiky

Bližšie info :

https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_rok_2021/vyhlaska_262.pdf

 

Mgr. Sisáková Terézia

                                                              Riaditeľka

                                                CSS VITA VITALIS