Novinky

Október -Mesiac úcty k starším

03.10.2019 11:31
   Dňa 01.10.2019 sme sa spolu s našími seniormi zúčastnili krásneho kultúrneho podujatia v PKO Prešov. Toto kultúrne vystúpenie sa konalo pod záštitou Mestského úradu v Prešove pri príležitosti " Október - Mesiac úcty k starším." V úvode programu nás privítala Mgr.Andrea Turčanová -...

Celookresné letné športové hry zdravotne postihnutých

03.10.2019 11:16
   Dňa 28.09.2019 sa naši PSS zúčastnili celookresných letných športových hier telesne postihnutých, ktoré organizovalo  Okresné centrum SZTP , Slovenský paraolympijský výbor Bratislava a TJ ELÁN. Podujatie sa konalo v našom zariadení, kde sa súťažilo v streľbe zo vzduchovky, slalome...

Športové hry Zväzu telesne postihnutých

20.09.2019 14:36
   Dňa 19.09.2019 sa v našom zariadení konali športové hry organizované Zväzom telesne postihnutých, ktoré každoročne pripravuje Mgr. Hricko, nikdy nezabudne na bohaté odmeny pre víťazov a bohatú tombolu.   viac foto vo fotogalérii.

Levoča

13.09.2019 14:59
   Dňa 13.09.2019 sme sa s našimi PSS zúčastnili Púte klientov a zamestnancov zariadení,ktorá sa konala už tradične na Mariánskej hore v Levoči.Veľmi milo nás prekvapila bezbarierovosť celého areálu a novovybudovaná krížova cesta, ktorá umocnila naše pocity a dojmy z celej...

Krídla túžby

05.09.2019 13:50
Dňa 04.09.2019 sme sa zúčastnili už 9. ročníka podujatia "Krídla túžby", ktoré tento rok zorganizoval Domov sociálnych služieb v Sabinove. Prostredie ako aj samotné podujatie v nás zanechalo veľmi pozitívne a krásne dojmy. Celkovú atmosféru vyzdvihli veľmi milí a ústretoví hostitelia, krásny,...

Výlet Sigord

26.07.2019 09:16
   Dňa 25.07.2019 sme sa zúčastnili s našimi PSS celodenného výletu na Sigorde, kde si pochutnali na obede, kávičke. Niektorí odvážlivci sa aj okúpali a zaplávali si v bazéne.viac fotiek v galérii.

Odpustová slávnosť sv. Kamila

15.07.2019 09:53
Dňa 14.07.2019 o 10.00 hod.sa v našej kaplnke sv.Kamila konala odpustová slávnosť za účasti otca Jozefa a otca Pavla.  Slávnostnú sv. omšu nám obzvláštnil a skrášlil spevácky zbor z kostola Kráľovnej pokoja. Za slávnosť ďakujeme.

Pozvánka na odpustovú slávnosť.

10.07.2019 17:42
  Dňa 14.07.2019 sa uskutoční v našej kaplnke sv. Kamila odpustová slávnosť o 10.00hod. Všetci ste na túto slávnosť srdečne pozvaný.

Schôdza obyvateľov CSS

10.07.2019 17:34
    Dňa 08.07.2019 sa v kinosále nášho zariadenia konala schôdza obyvateľov. Na tejto schôdzi boli PSS oboznámení okrem iného aj  s novým VZN č. 72/2019.  

Športový deň zamestnancov CSS

10.07.2019 17:06
     Dňa 04.07.2019 sa konal  športový deň zamestnancov CSS. Tejto peknej akcie sa zúčastnila asi tretina zamestnancov, zo všetkých úsekov a oddelení. Tento športový deň sa konal na Borkute pri Haniske, kde nás odviezol autobus. Súťažili sme v troch športových disciplínach :...
1 | 2 | 3 >>