Novinky

Ponuka na prenájom majetku

O.V.S. - prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov Ponuka na prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov. Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších...
Celý článok

Kreslo pre hosťa - Novoročné posedenie

  Pozvanie do "KRESLA PRE HOSŤA " prijal aj zástupca nášho zriaďovateľa PSK - vedúci Odboru sociálných vecí a rodiny Ing. Pavel Slaninka, ktorý priniesol do Vita Vitalisu pohodu a vďačne odpovedal aj na otázky prijímateľov.   
Celý článok

UKRAJINE...

Uchovajme si otvorené srdce tým, ktorí to potrebujú Ani nášmu zariadeniu nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí museli kvôli vojne v ich krajine opustiť svoje domovy.Myšlienka, že človek odíde z domu len s tým čo dokáže vziať so sebou, je pre mnohých  z nás úplne...
Celý článok

Predaj prebytočného majetku

Predaj prebytočného majetku - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov 1. Správca majetku Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (ďalej len CSS Vita vitalis)  Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov   IČO: 00691950 DIČ:...
Celý článok

50. výročie VITA VITALIS

Dňa 30.8.2021 oslávilo naše zariadenie CSS Vita vitalis 50. výročie založenia. Aj napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo, užili sme si tento pre nás významný deň naplno. Viac info v prílohe...   50. výročie.pdf (1,9 MB)   „Ďakujeme nielen všetkým tým, ktorí boli v tento...
Celý článok

Deň včiel

K peknému medzinárodnému sviatku  "Deň včiel",  sme naším PSS pripravili prednášku o význame včiel a iných opeľovačov v prírode a ich nevyhnutnej ochrane.Prijímatelia sa do témy aktívne zapájali a  v Kreatívnej dielni " Merendina" pripravili nástenku na podporu biodiverzity. Vyrobili...
Celý článok

Vzácna návšteva - Biskup Východného dištriktu ECAV

Dňa 9.4.2021 sme privítali v našom zariadení mimoriadne vzácnu návštevu. Svoje požehnanie a duchovnú podporu prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom odovzdal biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Mgr. Peter Mihoč. Pán biskup sa stretol nielen s pani...
Celý článok

Poďakovanie sponzorom

Vedenie VITA VITALIS-u v mene prijímateľov sociálnych služieb srdečne ďakuje neziskovej organizácií (firme) FuRaHa Prešov za poskytnutie daru - hygienické potreby. Vnímame to nielen prejav ako materiálnej a duchovnej podpory, ale aj ako prejav filantropie a sociálnej solidarity. Dar bol spravodlivo...
Celý článok

BATIKOVANIE

Mesiac február je ako stvorený pre farebné kreatívne variácie. Batikovanie oslovilo viacerých našich prijímateľov sociálnych služieb. Výsledok je pozoruhodný. .
Celý článok

MYDIELKA

Karanténa nás prinútila hľadať nové možnosti aktivít. Mydielka potešia 
Celý článok

Novinky

Krízový plán- evalvácia k 2020-07-17

Zariadenie CSS VITA VITALIS má spracovaný "Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s rizikom výskytu ochorenia COVID-19 v zariadení sociálnych služieb" tzv Krízový plán ,kde sú uvedené postupy a pravidlá riešenia krízovej situácie. Dátum spracovania: 7.5.2020 Evalvácia : 17.7.2020  
Celý článok

POĎAKOVANIE

Poďakovanie. V ťažkom období dočasnej karantény a nútenej izolácie nám boli oporou nielen naše rodiny, priatelia a známi, ale aj iní dobrí ľudia, ktorí nám vyjadrili svoju duchovnú ale aj finančnú, či materiálnu podporu. Naša obrovská vďaka patrí :  pani...
Celý článok

Aktuálne info z CSS

V zariadení CSS VITA VITALIS je v súčasnej situácii poskytovaná sociálna služba 112-tim prijímateľom sociálnej služby, v zariadení je spolu s nimi v dočasnej karanténe aj 63 zamestnancov. Nálada zamestnancov aj prijímateľov sociálnej služby a atmosféra v zariadení nie je jednoduchá, ale...
Celý článok

Aktuálne info 2020-07-09

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie  COVID-19 a vzhľadom k zhoršenej epidemiologickej situácii v okrese boli aktuálne prijaté sprísnené opatrenia v súvislosti s hláseným pozitívnym nálezom u ošetrujúceho lekára a jeho zdravotnej sestry, ktorí v...
Celý článok

COVID - 19 aktualizácia 2020-07-03

2020-07-03 Opatrenie_UVZSR_pre_nosenie_rusok.pdf (113558) 2020-07-01 Čestné prehlásenie - rodinný príslušník.pdf (118230) 2020-07-02 Usmernenie k dočasnému opusteniu zariadenia CSS.pdf (126407) Aktualizácia : 2.7.2020 68.pdf (304341) 669.pdf (341104) 671.pdf (286515) 2020-06-16...
Celý článok

Multifunkčná dielňa č.67 - OTVORENÁ

Od 1.7.2020 otvárame Multifunkčnú dielňu pre prijímateľov sociálných služieb, ktorá vznikla v staronových priestoroch bývalej drevodielne v Novej budove na 1.poschodí. č.dverí 67. Prijímatelia sa môžu tešiť na rozmanité činnosti a netradičné aktivity pod vedením zručných inštruktorov sociálnej...
Celý článok

Individuálne aktivity s PSS

Od 9.6.2020 sa v našom zariadení znova poskytuje sociálna starostlivosť v ambulantnej forme.Režim poskytovania je zatiaľ  obmedzený ,ale veríme,že  sa čoskoro bude v pôvodnom rozsahu.Individuálne aktivity  priniesli PSS velkú radosť - rovanko aj  nám
Celý článok

Informácia k návštevám - aktualizácia 12.6.2020

Vážení prijímatelia sociálnych služieb ,rodinní príslušníci, priatelia. V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu  osôb nakazených  ochorením  COVID-19 a s tým súvisiace postupné uvoľńovanie prijatých  opatrení  aj v oblasti sociálných služieb, sa intenzívne pracuje na...
Celý článok

Informácie pri dočasnom opustení zariadenia VITA VITALIS

  Vážení prijímatelia sociálnych služieb Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu je možné  pristúpiť k zmierňovaniu prijatých opatrení a povinnosti aj v oblasti sociálnych služieb, vrátanie umožnenia dočasného opustenia zariadenia za účelom pohybu mimo zariadenia Bližšie info v...
Celý článok