Novinky

Ponuka na prenájom majetku

O.V.S. - prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov Ponuka na prenájom majetku - Centrum sociálnych služieb Vitá vitalis, Volgogradská 5, Prešov. Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného zákonníka v znení neskorších...
Celý článok

Kreslo pre hosťa - Novoročné posedenie

  Pozvanie do "KRESLA PRE HOSŤA " prijal aj zástupca nášho zriaďovateľa PSK - vedúci Odboru sociálných vecí a rodiny Ing. Pavel Slaninka, ktorý priniesol do Vita Vitalisu pohodu a vďačne odpovedal aj na otázky prijímateľov.   
Celý článok

UKRAJINE...

Uchovajme si otvorené srdce tým, ktorí to potrebujú Ani nášmu zariadeniu nie sú ľahostajné osudy ľudí, ktorí museli kvôli vojne v ich krajine opustiť svoje domovy.Myšlienka, že človek odíde z domu len s tým čo dokáže vziať so sebou, je pre mnohých  z nás úplne...
Celý článok

Predaj prebytočného majetku

Predaj prebytočného majetku - Centrum sociálnych služieb Vita vitalis, Volgogradská 5, 080 01 Prešov 1. Správca majetku Názov: Centrum sociálnych služieb Vita vitalis (ďalej len CSS Vita vitalis)  Sídlo: Volgogradská 5, 080 01 Prešov   IČO: 00691950 DIČ:...
Celý článok

50. výročie VITA VITALIS

Dňa 30.8.2021 oslávilo naše zariadenie CSS Vita vitalis 50. výročie založenia. Aj napriek tomu, že počasie nám veľmi neprialo, užili sme si tento pre nás významný deň naplno. Viac info v prílohe...   50. výročie.pdf (1,9 MB)   „Ďakujeme nielen všetkým tým, ktorí boli v tento...
Celý článok

Deň včiel

K peknému medzinárodnému sviatku  "Deň včiel",  sme naším PSS pripravili prednášku o význame včiel a iných opeľovačov v prírode a ich nevyhnutnej ochrane.Prijímatelia sa do témy aktívne zapájali a  v Kreatívnej dielni " Merendina" pripravili nástenku na podporu biodiverzity. Vyrobili...
Celý článok

Vzácna návšteva - Biskup Východného dištriktu ECAV

Dňa 9.4.2021 sme privítali v našom zariadení mimoriadne vzácnu návštevu. Svoje požehnanie a duchovnú podporu prijímateľom sociálnej služby a zamestnancom odovzdal biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) Mgr. Peter Mihoč. Pán biskup sa stretol nielen s pani...
Celý článok

Poďakovanie sponzorom

Vedenie VITA VITALIS-u v mene prijímateľov sociálnych služieb srdečne ďakuje neziskovej organizácií (firme) FuRaHa Prešov za poskytnutie daru - hygienické potreby. Vnímame to nielen prejav ako materiálnej a duchovnej podpory, ale aj ako prejav filantropie a sociálnej solidarity. Dar bol spravodlivo...
Celý článok

BATIKOVANIE

Mesiac február je ako stvorený pre farebné kreatívne variácie. Batikovanie oslovilo viacerých našich prijímateľov sociálnych služieb. Výsledok je pozoruhodný. .
Celý článok

MYDIELKA

Karanténa nás prinútila hľadať nové možnosti aktivít. Mydielka potešia 
Celý článok

Novinky

COVID- 19 - Uvoľňovanie opatrení

Aktuálne informácie,usmernenia a pokyny súvisiace s pandémiou COVID-19 nájdete na doleuvedených adresách: ·         ÚVZ SR – Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej...
Celý článok

Krízový plán CSS VITA VITALIS

Krízový  plán je zverejnený   na našej stránke aj  v sekcii  Interné dokumenty.    emailom  : koordinator@cssvolgpo.sk <li style="color: rgb(39, 39, 39); font-family: Arial, " arial="" ce",="" helvetica,="" "helvetica="" sans-serif;="" font-size:=""...
Celý článok

Krízový plán info

Zariadnie  CSS VITA VITALIS  má  vypracovaný : KRÍZOVÝ PLÁN CSS VITA VITALIS PREŠOV.pdf (498336) Príloha č. 01 Terminologia a skratky.pdf (448828) Príloha č. 02 Postup k riešeniu udalosti a výskytu COVID-19.pdf (506887) Príloha č. 03 Kontakty.pdf (287131) Príloha č. 04 Skrining -...
Celý článok

NAPÍŠTE NÁM - SOCIÁLNE ODDELENIE -nový kontakt

Od dnes sme rozšírili možnosť komunikácie s naším zariadením - aj v oblasti sociálnej nielen pre naších prijímateľov sociálnej služby,ale aj pre ich rodinných príslušníkov a zamestnancov CSS VITA VITALIS  Vaše podnety, námety, informácie či žiadosti  súvisiace so sociálnou prácou , prosím...
Celý článok

VITA VITALIS - SUBJEKT HOSPODÁRSKEJ MOBILIZÁCIE

Na základe určenia predsedu Prešovského samosprávneho kraja podľa § 17 ods. 2 písm. c) bod 1  zákona  č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z.    o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení...
Celý článok

Dostali sme veľký dar...

Nie je dôležitý kritik ... nie je dôležitý ten, kto poukazuje na to, ako silný muž padá alebo ako by mohol svoje činy vykonať lepšie. Uznanie patrí človeku v aréne, ktorého tvár je zašpinená prachom, potom a krvou, ktorý urputne zápasí… ktorý vie, čo je nadšenie a oddanosť, a ktorého život sa...
Celý článok

POĎAKOVANIE - dobrovoľnícky dar Prešovskí seniori

Veľké poďakovanie zasielame Klubu PreSan - Prešovskí seniori, za krásny dar - rúška. Ich členka p. Gabriela Zbiňovská ušila a darovala pre naších prijímateľov sociálných služieb 50ks rúšok. Zo srdca  v mene všetkých ďakujeme. Veríme, že sa čoskoro znova u nás v zariadení stretneme. V mene...
Celý článok

COVID 19 - info

Vážení rodinní príslušníci,známi a priatelia  naších prijímateľov sociálných služieb ! Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že Vaši rodičia, deti, súrodenci a blízki sú v rámci možností v poriadku. Až do odvolania platí u nás  síce platí zákaz návštev, ale v prípade záujmu je možné kontaktovať...
Celý článok

COVID - 19 VÝZVA DOBROVOĽNÍKOM

Centrum sociálných služieb VITA VITALIS, hľadá dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní počas epidémie COVID - 19 pomôcť pri starostlivosti o naších prijímateľov sociálných služieb. Napr. doručovanie nákupov na vrátnicu CSS,alebo prechádzky v rámci exterieru  CSS,alebo rôzne formy dobrovoľnej...
Celý článok

KOORDINÁTOR KRÍZOVÝCH AKTIVIT - Hrivniaková Magdaléna

Vzhľadom na pretrvávanie pandémie koronavírusu COVID- 19  je v našom zariadení zriadená aj dalšia možnosť komunikácie a získavania informácii priamo od koordinátorky týchto krízových  aktivít.S dôverou sa prosím na ňu obracajte s Vašími postrehmi ,požiadavkami, upozorneniami, nápadmi,...
Celý článok