Služby

Centrum sociálnych služieb v zmysle platnej legislatívy poskytuje odkázaným občanom tieto služby:


- obslužné činnosti

- odborné činnosti

- ďalšie činnosti